Ta strona korzysta z plików cookies. Możecie Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies zmieniając ustawienia przeglądarki.

strona główna strona INP PAN www.bip.gov.pl
Status prawny
Organizacja
Organy i osoby
Majątek
Konkursy
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redakcja BIP
Szukaj:

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ


I. Informacje publiczne będące w posiadaniu Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk i nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej są udostępniane w następujacy sposób:
a) Na wniosek o udostępnienie informacji publicznej; informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku,
b) W drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscu ogólnie dostępnym, tj. w siedzibie Instytutu Nauk Prawnych PAN (Warszawa, Nowy Świat 72).


II. Instytut Nauk Prawnych PAN dokona, na podstawie art. 5 ust.1-2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wyłączenia jawności informacji publicznej w następujących przypadkach:
a) Informacji niejawnych w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
b) Informacji stanowiących inną tajemnicę w zakresie i na zasadach określonych w przepisach ustawowych ustanawiających tajemnicę,
c) Informacji ze sfery prywatności osoby fizycznej,
d) Informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy.
Wyłączenia, o których mowa w lit c)-d) nie dotyczą informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.


Dokument podpisał: dr Grzegorz Sibiga
Data utworzenia: 26-02-2014
Dokument opublikował: Maria Ożarowska-Wolder
Data publikacji: 26-02-2014

INP PAN