Ta strona korzysta z plików cookies. Możecie Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies zmieniając ustawienia przeglądarki.

          
Szukaj:
O Instytucie Nauk Prawnych PAN
Kierownictwo
Rada Naukowa
Postępowania awansowe
Aktualności
Spotkania naukowe
Aktualne badania naukowe
Zakłady naukowo-badawcze
Inne stanowiska pracy
Wydawnictwa
Towarzystwa i inne organizacje
Studia podyplomowe i szkolenia
Studia doktoranckie
Informacje dla słuchaczy
Zamówienia publiczne
Biblioteka
Polska Bibliografia Prawnicza

Instytut Nauk Prawnych PAN

wszystkie przetargi konferencje wydawnictwa

Seminarium - 18.10.2016: Strategie dyskursywne w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego dotyczącym kobiet.

(12-10-2016)

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 października 2016 r. o godz. 10.00 w sali 203 Zakład Prawa Konstytucyjnego i Badań Europejskich organizuje seminarium, podczas którego pani dr Hanna Dębska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) zaprezentuje wystąpienie na temat Strategie dyskursywne w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego dotyczącym kobiet.
Seminarium będzie miało charakter otwarty.


notka o Prelegentce:
Pani Doktor Hanna Dębska w 2013 roku obroniła pracę doktorską na WPiA UJ pt Trybunał Konstytucyjny jako instytucja władzy symbolicznej, za który otrzymała I nagrodę w 50-tym Ogólnopolskim Konkursie Państwa i Prawa na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z nauk prawnych; jej monografia Władza, symbol, prawo. Społeczne tworzenie Trybunału Konstytucyjnego opublikowana została w 2015 roku przez Wydawnictwo Sejmowe.
W 2016 roku otrzymała Stypendium Naukowe Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – START w zakresie nauk prawnych dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie badań.
Oprócz wspomnianej monografii, opracowanej na podstawie nagrodzonej pracy doktorskiej, opublikowała wiele artykułów naukowych (m.in.Trybunał Konstytucyjny w poszukiwaniu legitymizacji. Szkic z socjologii prawa, „Studia Prawnicze” PAN, nr 4(204), s. 23-41,Symbolic Power of Law: Beyond the Ideology in Marx’s Sense, “Wroclaw Review of Law, Administration and Economics”, vol.2,Somatyzacja dominacji. Ciało w teorii socjologicznej Pierre’a Bourdieu, „Studia Sociologica”, vol. 7, nr. 1,Jeśli cyfrowa demencja istnieje, prawdopodobnie ma klasowy charakter. Polemika z Manfredem Spitzerem, „Polityka Społeczna”, nr 9,Hidden Influences. Some Remarks On the Social Constraints Of the Autonomy Of Law, “Przegląd Prawa Publicznego”, nr 5,Refleksyjność strukturalna prawa. Socjologia Pierre’a Bourdieu, w: K. Kaleta, P. Skuczyński (red.) Refleksyjność w prawie. Konteksty i zastosowania, WUW, Warszawa, (współaut) Warczok T., 2014, Sacred Law and Profane Politics. The Symbolic Construction of the Constitutional Tribunal , “Polish Sociological Review”, nr. 4(188),Płeć i władza. Kobiety w Trybunale Konstytucyjnym, “Studia Podlaskie”, t. XXII, s.87-107.Iluzje prawniczego Rozumu. O społecznych warunkach praktyk (bez)refleksyjnych, „Studia Prawno-Ekonomiczne”, t. 92.