Ta strona korzysta z plików cookies. Możecie Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies zmieniając ustawienia przeglądarki.

          
Szukaj:
O Instytucie Nauk Prawnych PAN
Kierownictwo
Rada Naukowa
Postępowania awansowe
Aktualności
Spotkania naukowe
Aktualne badania naukowe
Zakłady naukowo-badawcze
Inne stanowiska pracy
Wydawnictwa
Towarzystwa i inne organizacje
Studia podyplomowe i szkolenia
Studia doktoranckie
Informacje dla słuchaczy
Zamówienia publiczne
Biblioteka
Polska Bibliografia Prawnicza

Instytut Nauk Prawnych PAN

wszystkie przetargi konferencje wydawnictwa

27 marca 2017 Konferencja naukowa "Badania prawne w konkursach Narodowego Centrum Nauki"

(07-03-2017)

Konferencja będzie poświęcona miejscu nauk prawnych w konkursach Narodowego Centrum Nauki. Będzie ono, z jednej strony, próbą podsumowania dotychczasowych doświadczeń związanych z funkcjonowaniem projektów z zakresu nauk prawnych w konkursach NCN, z drugiej zaś – otwarciem dyskusji z szerokim gronem naukowców będących beneficjentami Centrum oraz starających się o przyznanie finansowania.

Tematy poruszane w ramach konferencji będą dotyczyły dwóch kwestii. Pierwsza będzie odnosiła się do analizy zakresu i form, w jakich konkursy NCN mogą służyć finansowaniu badań prawnych. Szczególny akcent zostanie tu położony na zestawienie modeli konkursów NCN ze specyfiką uprawnia nauk prawnych oraz możliwościami, jakie stwarzają różne formy finansowania oferowane przez Centrum (granty indywidualne, zespołowe, projekty we współpracy międzynarodowej, stypendia itd.). Po drugie, podczas spotkania zostaną omówione dotychczasowe praktyki związane z funkcjonowaniem projektów prawniczych w konkursach NCN i ich specyfiki na tle innych dyscyplin. Przedmiotem zainteresowania będą m.in. problemy konceptualizacji tematu i planu badań w naukach prawnych oraz szczególnych problemów, jakie wiążą się z ich metodologią. Konferencja będzie poświęcona ogólnym, modelowym problemom miejsca nauk prawnych w działalności NCN. W założeniu, nie będzie ona natomiast dotyczyła technicznych i formalnych aspektów przygotowania wniosków do NCN, rozliczania projektów itd.

Głównym celem konferencji jest przedstawienie wiedzy i doświadczeń związanych z miejscem nauk prawnych w konkursach NCN i otwarcie pola do dyskusji z uczestnikami spotkania. Zgodnie z tym założeniem został ułożony program spotkania. W pierwszej części planujemy pięć około dwudziestominutowych wystąpień. Po nich przewidujemy otwartą dyskusję, trwającą ok. półtorej godziny.

a)Planowana tematyka wystąpień: Ogólna koncepcja finansowania nauk prawnych w konkursach NCN: pojęcie i rola badań podstawowych, modele konkursów itd. – prof. dr hab. Leszek Leszczyński (członek Rady NCN w latach 2010-2012)

b)Aktualne zmiany w układzie i założeniach konkursów Narodowego Centrum Nauki oraz ich znaczenie dla nauk prawnych.
– dr hab. Oktawian Nawrot, prof. UG (członek Rady NCN od 2016 r.)

c) Warsztat badawczy w naukach prawnych i jego znaczenie z perspektywy konkursów NCN (konceptualizacja badań, metodologia itd.).
– dr Mateusz Grochowski (ekspert i przewodniczący Zespołów Ekspertów w konkursach NCN)

d)Istota projektów naukowych w ujęciu NCN: planowanie projektów naukowych, warstwa językowa projektów, etyka w badaniach prawnych.
– dr Dorota Kiebzak-Mandera (koordynatorka dyscyplin w NCN)

e) Umiędzynarodowienie badań prawnych i jego znaczenie.
– dr hab. Ireneusz C. Kamiński, prof. INP PAN (członek Rady NCN w latach 2012-2016)

Konferencja będzie otwarta dla wszystkich zainteresowanych (po wcześniejszym zgłoszeniu uczestnictwa, w związku z ograniczoną liczbą miejsc w sali). Będzie adresowana przede wszystkim do naukowców specjalizujących się w naukach prawnych, na różnych etapach rozwoju naukowego.
Zgłoszenia i dodatkowe informacje pod adresem
konferencja.projektybadawcze@inp.pan.pl


pobierz plik PDF