Ta strona korzysta z plików cookies. Możecie Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies zmieniając ustawienia przeglądarki.

          
Szukaj:
O Instytucie Nauk Prawnych PAN
Kierownictwo
Rada Naukowa
Postępowania awansowe
Aktualności
Spotkania naukowe
Aktualne badania naukowe
Zakłady naukowo-badawcze
Inne stanowiska pracy
Wydawnictwa
Towarzystwa i inne organizacje
Studia podyplomowe i szkolenia
Studia doktoranckie
Informacje dla słuchaczy
Zamówienia publiczne
Biblioteka
Polska Bibliografia Prawnicza

Instytut Nauk Prawnych PAN

wszystkie przetargi konferencje wydawnictwa

Sprawozdanie z Konferencji „Aktualne problemy dostępu do informacji i jej ponownego wykorzystywania”

(26-06-2017)


W dniu 20 czerwca 2017 r. odbyła się w siedzibie PAN konferencja naukowa pn. „Aktualne problemy dostępu do informacji i jej ponownego wykorzystywania”, której organizatorem był Instytut Nauk Prawnych PAN we współpracy z Wydawnictwem C.H. Beck.

Pierwsza część konferencji moderowana przez dr Mateusza Błachuckiego (INP PAN) poświęcona była aktualnym problemom wynikającym ze stosowania ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Wykład otwierający wygłosiła dr hab. Małgorzata Jaśkowska (NSA), która omówiła różnice i podobieństwa w dostępie do informacji publicznej i ponownego w jej wykorzystywania w świetle najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych. Następnie swój referat wygłosił dr Grzegorz Sibiga (INP PAN), który przedstawił wyzwania stojące przed polskim ustawodawcą w związku z obowiązywaniem od maja 2018 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych i jego wpław na realizację prawa dostępu do informacji i ponownego jej wykorzystywania. Pierwszą sesję zamknęło wystąpienie dra hab. Przemysława Szustakiewicza (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie), który porównał systematykę wyłączeń w dostępie do informacji publicznej oraz w ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Uczestnicy sesji zgodzili się, że przyjęcie nowej regulacji, czyli ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego nie usunęło występujących w poprzednim porządku prawnym wątpliwości, co do wzajemnych relacji prawa dostępu do informacji oraz ponownego jej wykorzystywania. Kolejnym wyzwaniem będzie konieczność zdefiniowania relacji pomiędzy prawem dostępu do informacji i ponownego jej wykorzystywania z ochroną danych osobowych w nowym reżimie prawnym obowiązującym już za niespełna rok.

Druga sesja, której moderatorem był dr Grzegorz Sibiga poświęcona była elektronicznym środkom bezwnioskowego udostępniania informacji. Dyrektor Agata Miazga (Ministerstwo Cyfryzacji) przedstawiła założenia rządowego Programu Otwierania Danych Publicznych oraz perspektywę rozwoju portalu danepublicznego.gov.pl, który realizuje cele centralnego repozytorium informacji publicznej. Następnie Dominik Sybilski (INP PAN) dokonał analizy funkcjonowania centralnego repozytorium od strony formalno-prawnej jako instrumentu dystrybucji informacji do ponownego wykorzystywania. Na zakończenie sesji dyrektor Krzysztof Płaciszewski zaprezentował plany Ministerstwa Cyfryzacji związane z uruchomieniem Portalu Rzeczpospolitej Polskiej, tj. jednolitej bramy usługowo-informacyjnej administracji oraz jej wpływu na przyszłość Biuletynu Informacji Publicznej. Podsumowując sesję dr Grzegorz Sibiga zwrócił uwagę na potrzebę zrównoważonego podejścia i zachowania jednolitości przyszłego systemu stron BIP zarówno w administracji rządowej jak i samorządowej.

Druga część konferencji podzielona była na trzy równoległe warsztaty tematyczne poświęcone praktycznym aspektom realizacji prawa dostępu do informacji publicznej i ponownego jej wykorzystywania. Każdy z uczestników konferencji mógł wybrać intersujące go spotkanie z ekspertem. Adw. Xawery Konarski poprowadził warsztat poświęcony wpływowi praw własności intelektualnej na dostęp do informacji i jej ponowne wykorzystywanie. Z kolei r. pr. Kamila Kędzierska poświęciła swój warsztat ochronie prywatności. Pan Tomasz Żurek podzielił się z uczestnikami swoimi doświadczeniami w otwieraniu danych publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa.

Udział w konferencji wzięło ok. 100 osób, głównie pracowników administracji publicznej oraz sędziowie sądów administracyjnych i naukowcy zajmujący się prawem do informacji.