Ta strona korzysta z plików cookies. Możecie Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies zmieniając ustawienia przeglądarki.

          
Szukaj:
O Instytucie Nauk Prawnych PAN
Kierownictwo
Rada Naukowa
Postępowania awansowe
Aktualności
Spotkania naukowe
Aktualne badania naukowe
Zakłady naukowo-badawcze
Inne stanowiska pracy
Wydawnictwa
Towarzystwa i inne organizacje
Studia podyplomowe i szkolenia
Studia doktoranckie
Informacje dla słuchaczy
Zamówienia publiczne
Biblioteka
Polska Bibliografia Prawnicza

Instytut Nauk Prawnych PAN

wszystkie przetargi konferencje wydawnictwa

Stanowisko Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, 16 lipca 2017 r.

(17-07-2017)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego wyraża zaniepokojenie dokonywanymi i planowanymi zmianami w polskim sądownictwie. Odrębność i niezależność władzy sądowniczej od innych władz to fundamenty demokratycznego państwa prawnego i konieczne elementy zasady trójpodziału władzy, a także podstawowe gwarancje niezawisłości sędziowskiej. Przywrócenie tych zasad po 1989 r. należy do największych osiągnięć transformacji ustrojowej. Reforma sądownictwa jest konieczna, jednak nie może być dokonywana z naruszeniem podstawowych standardów demokratycznych, pogłębiając istniejący kryzys konstytucyjny.

Przyjęte przez Sejm i Senat ustawy zmieniające ustrój sądów powszechnych i Krajowej Rady Sądownictwa, podobnie jak wniesiony do Sejmu poselski projekt ustawy o Sądzie Najwyższym, stanowią pozakonstytucyjną zmianę ustroju państwa i prowadzą do pozbawienia obywateli prawa do niezależnego i niezawisłego sądu. Nie służą one Polsce, która przestaje być dobrem wspólnym wszystkich obywateli, w żaden sposób nie wpłyną też na poprawę sprawności i szybkości postępowania sądowego. Znaczące zwiększenie wpływu władzy wykonawczej na organizację i funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości nie tylko nie usprawni jego działania, ale również obniży wiarygodność władzy sądowniczej w opinii suwerena, zatem wywoła skutek odwrotny względem deklarowanego przez autorów proponowanych rozwiązań.

Polityka nie może dominować nad prawem, a istotne zmiany ustrojowe nie mogą być dokonywane bez udziału obywateli i szerokiej debaty publicznej. Dlatego apelujemy o realną dyskusję na temat reformy sądownictwa w Polsce, w której będą mogły uczestniczyć nie tylko siły polityczne, ale również inne środowiska, w tym zwłaszcza samorząd sędziowski i naukowcy.