Ta strona korzysta z plików cookies. Możecie Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies zmieniając ustawienia przeglądarki.

          
Szukaj:
O Instytucie Nauk Prawnych PAN
Kierownictwo
Rada Naukowa
Postępowania awansowe
Aktualności
Spotkania naukowe
Aktualne badania naukowe
Zakłady naukowo-badawcze
Inne stanowiska pracy
Wydawnictwa
Towarzystwa i inne organizacje
Studia podyplomowe i szkolenia
Studia doktoranckie
Informacje dla słuchaczy
Zamówienia publiczne
Biblioteka
Polska Bibliografia Prawnicza

Instytut Nauk Prawnych PAN

wszystkie przetargi konferencje wydawnictwa

Konferencja naukowa pt. "Protecting European Union Values: Breaches of Article 2 TEU and their Consequences" 14-15 września 2017 roku

(16-08-2017)


Szanowni Państwo,
zapraszamy na międzynarodową konferencję naukową pt. "Protecting European Union Values: Breaches of Article 2 TEU and their Consequences", organizowaną w dniach 14-15 września 2017 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, we współpracy z Instytutem Maksa Plancka dla prawa publicznego porównawczego i prawa międzynarodowego (Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law) w Heidelbergu.

W związku z konferencją do Warszawy przyjedzie grono znaczących referentów z całej Europy, w tym przedstawiciele Komisji Europejskiej i Rady Europy.

W czerwcu 2016 r. Komisja Europejska wydała opinię w sprawie praworządności w Polsce, a następnie również zalecenia w sprawie praworządności. Zalecenia te jak dotąd nie zostały wykonane. Ponadto, w ostatnich tygodniach polski parlament uchwalił m.in. zmiany do ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o ustroju sądów powszechnych, a obecnie pracuje nad zmianami ustawy o Sądzie Najwyższym, które również budzą zaniepokojenie instytucji europejskich.

Powyższe kwestie determinują wiele istotnych problemów badawczych, które wymagają pogłębionej naukowej analizy: począwszy od pojęcia praworządności w Unii Europejskiej i unijnych wartości, poprzez kompetencje Komisji i Trybunału Sprawiedliwości UE do reagowania na naruszenia praworządności w państwach członkowskich, po implikacje m.in. dla zasady wzajemnego uznawania w państwach członkowskich i obowiązków sądów krajowych w tym zakresie.

W obliczu wydarzeń ostatnich dni, zagadnienia konferencyjne nabierają szczególnego wymiaru. Liczymy na obecność środowiska akademickiego, praktyków, sędziów, a także wszystkich innych zainteresowanych tematyką, która zarówno dla polskiego, jak i unijnego systemu prawa ma zasadnicze znaczenie.

Program konferencji dostępny jest tutaj:

http://www.wpia.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2017/07/conf_prog.pdf

Rejestracja na konferencję możliwa jest w tym miejscu:

http://formularze.wpia.uw.edu.pl/view.php?id=41756

Uprzejmie informujemy, że liczba miejsc na konferencji jest ograniczona.

Liczymy na Państwa udział i głos w dyskusji!

dr Piotr Bogdanowicz & dr Maciej Taborowski

Organizatorzy konferencji