Ta strona korzysta z plików cookies. Możecie Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies zmieniając ustawienia przeglądarki.

          
Szukaj:
O Instytucie Nauk Prawnych PAN
Kierownictwo
Rada Naukowa
Postępowania awansowe
Aktualności
Spotkania naukowe
Aktualne badania naukowe
Zakłady naukowo-badawcze
Inne stanowiska pracy
Wydawnictwa
Towarzystwa i inne organizacje
Studia podyplomowe i szkolenia
Studia doktoranckie
Informacje dla słuchaczy
Zamówienia publiczne
Biblioteka
Polska Bibliografia Prawnicza

Instytut Nauk Prawnych PAN

wszystkie przetargi konferencje wydawnictwa

W dniach 17-20 września 2017 r. w Warszawie odbyło się XX Polsko-Niemieckie Kolokwium Prawa Administracyjnego

(26-09-2017)

Kolokwium poświęcone zostało dwóm obszarom zagadnień: „Nationale und übernationale Mechanismen des Schutzes des Rechtsstaats“ oraz „Die Anwendung des öffentlichen Rechts durch einvernehmliche Lösungen“. W kolokwium uczestniczyli wybitni, polscy i niemieccy, przedstawiciele nauki prawa administracyjnego. W pierwszej części kolokwium wystąpienia referentów koncentrowały się wokół krajowych i ponadnarodowych mechanizmów ochrony praworządności, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu europejskich regulacji w tym zakresie. Część druga poświęcona została w szczególności materialno-prawnym i proceduralnym uwarunkowaniom konsensualnych form działania administracji. W sytuacji ewolucji współczesnych zadań administracji publicznej formy konsensualne stanowią poszerzenie uznanego katalogu prawnych form jej działania, dostarczając administrującym nowych, elastycznych narzędzi. Generują jednocześnie nowe problemy i wyzwania tak dla nauki, jak i praktyki stosowania prawa. Szczegółowe referaty prezentowane podczas obrad kolokwium odnosiły się do rozwiązań przyjętych m.in. w prawie konkurencji oraz prawie ochrony środowiska.
Współorganizatorem kolokwium był Zakład Prawa Europejskiego INP PAN.