Ta strona korzysta z plików cookies. Możecie Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies zmieniając ustawienia przeglądarki.

          
Szukaj:
O Instytucie Nauk Prawnych PAN
historia    
działalność naukowa    
podstawa prawna    
Kierownictwo
Rada Naukowa
Postępowania awansowe
Aktualności
Spotkania naukowe
Aktualne badania naukowe
Zakłady naukowo-badawcze
Inne stanowiska pracy
Wydawnictwa
Towarzystwa i inne organizacje
Studia podyplomowe i szkolenia
Studia doktoranckie
Informacje dla słuchaczy
Zamówienia publiczne
Biblioteka
Polska Bibliografia Prawnicza

Instytut Nauk Prawnych PAN

Instytut Nauk Prawnych PAN jest jednym z najstarszych Instytutów w Polskiej Akademii Nauk. W 2006 roku obchodził swoje pięćdziesięciolecie. W Instytucie prowadzone są badania we wszystkich podstawowych dziedzinach prawa oraz w kryminologii.

Współcześnie wspólną perspektywę tworzą: badania nad prawem w Polsce, prawem europejskim i wzajemnymi związkami obydwu systemów. Obszary badań są następujące:


  • Powszechne prawo międzynarodowe i prawo europejskie w dobie globalizacji,
  • Organy władzy państwa członkowskiego w Unii Europejskiej,
  • Zagadnienia współczesnego polskiego i europejskiego prawa administracyjnego,
  • Prawo prywatne wobec jednolitego europejskiego rynku i nowych technologii,
  • Wpływ prawa europejskiego i organizacji międzynarodowych na ewolucję polskiego prawa rodzinnego,
  • Międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka – mechanizmy ochrony i prawo materialne w aspekcie porównawczym,
  • Polskie ustawodawstwo rolne w dobie implementacji acquis communautaire,
  • Prawo ochrony środowiska w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej,
  • Polityka kryminalna w Polsce na tle tendencji europejskich,
  • Przestępczość i jej kontrola – wyzwania dla kryminologii. Współczesność i historia.Rada Naukowa INP PAN posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych: doktora nauk prawnych, doktora habilitowanego nauk prawnych, występowania o tytuł naukowy profesora.

Biblioteka INP PAN jest jedną z najlepszych bibliotek prawniczych w kraju – zawiera zbiory publikacji krajowych i zagranicznych w każdej dziedzinie prawa, w tym zbiór czasopism zagranicznych, także pozycje unikatowe.

Instytut prowadzi Studia Doktoranckie – tematyka seminariów doktorskich obejmuje wszystkie dziedziny prawa.

Nadto w Instytucie organizowane są studia podyplomowe: Prawno – Samorządowe, Europejskiego Prawa Bankowego, Studium Prawa Europejskiego dla sędziów sądów powszechnych i prokuratorów oraz sędziów sądów administracyjnych oraz Studium Prawa Cywilnego dla sędziów sądów powszechnych.


Dokument podpisał:
Data utworzenia: 26-02-2014
Dokument opublikował: Maria Ożarowska-Wolder
Data publikacji: 17-03-2014


Sprawozdanie za 2013 r.


Wykaz publikacji za 2013 r.