Ta strona korzysta z plików cookies. Możecie Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies zmieniając ustawienia przeglądarki.

          
Szukaj:
O Instytucie Nauk Prawnych PAN
Kierownictwo
Rada Naukowa
Postępowania awansowe
Aktualności
Spotkania naukowe
Aktualne badania naukowe
Zakłady naukowo-badawcze
Inne stanowiska pracy
Wydawnictwa
Towarzystwa i inne organizacje
Studia podyplomowe i szkolenia
Studia doktoranckie
sekretariat    
regulamin    
seminaria    
nabór    
samorząd doktorantów    
informacje dla doktorantów    
Informacje dla słuchaczy
Zamówienia publiczne
Biblioteka
Polska Bibliografia Prawnicza

Studia doktoranckie INP PAN

Nabór zakończony

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
ogłasza uzupełniający nabór na 4-letnie niestacjonarne płatne studia doktoranckie


Warunki naboru

Dokumenty:
- Dyplom ukończenia studiów wyższych – odpis (tegoroczni absolwenci szkół wyższych, którzy jeszcze nie obronili pracy magisterskiej, w miejsce odpisu dyplomu składają zaświadczenie o planowanym terminie obrony pracy magisterskiej. Decyzja w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie zostanie podjęta przez komisję po przedstawieniu dyplomu magisterskiego.
- CV,
- Egzemplarz pracy magisterskiej (wersja drukowana, co najmniej zbindowana)
- Ewentualne dotychczasowe prace o charakterze twórczym, analitycznym, publikacje, raporty itp.,
- Wygenerowany i podpisany Wniosek kandydata Rejestracja nowego kandydata (Wniosek możliwy do wygenerowania TYLKO po wprowadzeniu wszystkich danych i zaakceptowaniu danych przez sekretarza studiów – co może potrwać ok. 2 dni. Loginem jest adres e-mail wpisany podczas rejestracji)
- Dowód wniesienia wpisowego na pokrycie kosztów postępowania rekrutacyjnego w wysokości 100 zł na konto Instytutu Nauk Prawnych PAN: 54 1130 1017 0020 1466 1420 0002, z zaznaczeniem: wpisowe na studia doktoranckie.

Dokumenty będą przyjmowane w terminie od dnia 5.IX do 15.IX.2016 r. (w poniedziałki i czwartki) w godz. 9,00-13,00 w sekretariacie Studiów Doktoranckich w Instytucie Nauk Prawnych PAN, 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica), II piętro, pokój 214
lub można je przesłać pocztą na adres:
Instytut Nauk Prawnych PAN
Studia Doktoranckie
Ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
00-330 Warszawa

Egzemplarz pracy magisterskiej i odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych zostaną zwrócone kandydatowi bezpośrednio po rozmowie kwalifikacyjnej.

Rekrutacja na studia doktoranckie zostanie przeprowadzona przez kierownika studiów doktoranckich i profesora prowadzącego seminarium na podstawie złożonych dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej.
Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w drugiej połowie września. Terminy rozmów kwalifikacyjnych będą umieszczone na stronie internetowej Instytutu. Nie ma limitu miejsc. O wyniku rozmowy kwalifikacyjnej kandydat dowiaduje się bezpośrednio po rozmowie.

Zajęcia na studiach doktoranckich rozpoczną się w październiku 2016 r.
Wykłady odbywać się będą zawsze w poniedziałki w godz. 14,00-18,00, 4-5 razy w ciągu roku akademickiego (Warszawa, Pałac Staszica)
Seminaria 1-2 razy w miesiącu, w dzień powszedni, w godzinach popołudniowych. (Warszawa)

Opłata za rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2016/2017 wynosi 7.200,00 zł. płatna jednorazowo do końca września lub w dwóch ratach: 1 rata- 3700 zł płatna do końca września, 2 rata - 3700 zł płatna do końca grudnia.Dokument podpisał: Maria Ożarowska-Wolder
Data utworzenia: 25-02-2014
Dokument opublikował: Maria Ożarowska-Wolder
Data publikacji: 16-01-2017