Ta strona korzysta z plików cookies. Możecie Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies zmieniając ustawienia przeglądarki.

          
Szukaj:
O Instytucie Nauk Prawnych PAN
Kierownictwo
Rada Naukowa
Postępowania awansowe
Aktualności
Spotkania naukowe
Aktualne badania naukowe
Zakłady naukowo-badawcze
Inne stanowiska pracy
Wydawnictwa
Towarzystwa i inne organizacje
Studia podyplomowe i szkolenia
Studia doktoranckie
sekretariat    
regulamin    
seminaria    
nabór    
samorząd doktorantów    
informacje dla doktorantów    
Informacje dla słuchaczy
Zamówienia publiczne
Biblioteka
Polska Bibliografia Prawnicza

Studia doktoranckie INP PAN

Seminaria doktorskie

prof. dr hab. Marek Andrzejewski
Prawo cywilne, prawo rodzinne
(prawa dziecka, prawo zabezpieczenia społecznego, prawo oświatowe)

prof. Barbara Bajor
Prawo bankowe (umowy bankowe, bankowość elektroniczna, elektroniczne instrumenty płatnicze, usługi płatnicze)
Prawo obrotu elektronicznego

prof. dr hab. Jan Barcz
Prawo międzynarodowe publiczne; prawo europejskie

prof. dr hab. Andrzej Bierć
Prawo cywilne w tym: prawo umów, prawo bankowe, elektroniczny obrót prawny

prof.dr hab. Władysław Czapliński
Prawo międzynarodowe publiczne
Stosunki zewnętrzne UE

prof.dr hab. Przemysław Saganek
Prawo międzynarodowe i europejskie

prof. dr hab. Łukasz Gruszczyński
Międzynarodowe prawo gospodarcze, w tym prawo WTO oraz międzynarodowy arbitraż inwestycyjny, prawo gospodarcze Unii Europejskiej

prof.dr hab. Zbigniew Cieślak
Prawo administracyjne

prof.dr hab. Ewa Gruza
Kryminalistyka

prof. dr hab. Andrzej Szajkowski
prof. dr hab. Monika Tarska
prof.dr hab. Andrzej Herbet

Prawo handlowe

prof. dr hab. Jolanta Jabłońska-Bonca
Teoria państwa i prawa

prof. dr hab. Alina Jurcewicz
prof. dr hab. Elżbieta Tomkiewicz

Prawo rolne, prawo żywnościowe, międzynarodowy obrót produktami rolnymi - aspekty prawne.

prof.dr hab. Bogudar Kordasiewicz
Prawo cywilne (zabezpieczenie kredytów, ochrona dóbr osobistych, przedawnienie roszczeń, prawo środków masowego przekazu).

prof. dr hab. Elżbieta Kornberger-Sokołowska
Prawo gospodarcze publiczne
Prawo bankowe
Prawo finansowe

prof. dr hab. Zbigniew Lasocik
prof. dr hab. Irena Rzeplińska
prof. dr hab. Andrzej Rzepliński

Kryminologia

prof.dr hab. Krystyna Kowalik-Bańczyk
Prawo Unii Europejskiej
Europejskie prawo konkurencji - aspekty proceduralne

prof. dr hab. Maria Kruk-Jarosz
prof. Anna Młynarska-Sobaczewska

Prawo konstytucyjne – polskie i europejskie

prof. dr hab. Jacek Lang
Prawo budowlane i gospodarki przestrzennej. Prawo samorządu terytorialnego.

prof.dr hab. Dawid Miąsik
Relacje między prawem UE a prawem krajowym i ich konsekwencje w obszarze prawa gospodarczego

prof. dr hab. Jerzy Wratny
prof.dr hab. Barbara Wagner

Polskie i europejskie prawo pracy

prof. dr hab. Stanisław Piątek
Prawo komunikacji elektronicznej

prof. dr hab. Bartosz Rakoczy
prof. dr hab Adam Habuda

Prawo ochrony środowiska.

prof. dr hab. Jan Skupiński
prof. dr hab. Jolanta Jakubowska-Hara
prof. dr hab. Ryszard Stefański

Prawo karne materialne i procesowe

prof.dr hab. Paweł Daniluk
Prawo karne, prawo wykroczeń, prawo medyczne,
konstytucyjne aspekty prawa represyjnego

prof.dr hab. Jacek Kosonoga
Postępowanie karne

prof. dr hab. Hanna Kuczyńska
Postępowanie karne, europejskie prawo karne

prof. dr hab. Celina Nowak
Międzynarodowe prawo karne, prawo karne Unii Europejskiej, prawo karne gospodarcze

Prof.dr hab. Monika Szwarc
Prawo UE

prof. dr hab. Roman Wieruszewski
prof.dr hab. Ireneusz Kamiński

Prawa człowieka
Ochrona praw człowieka – system krajowy i międzynarodowy.

prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski
Postępowanie cywilna

prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski
Problemy komunikacyjne w tworzeniu i stosowaniu prawa

prof. dr hab. Helena Żakowska-Henzler
Prawo własności intelektualnej


Dokument podpisał:
Data utworzenia: 26-02-2014
Dokument opublikował: Str09@1
Data publikacji: 29-01-2018