Ta strona korzysta z plików cookies. Możecie Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies zmieniając ustawienia przeglądarki.

          
Szukaj:
O Instytucie Nauk Prawnych PAN
Kierownictwo
Rada Naukowa
Postępowania awansowe
Aktualności
Spotkania naukowe
Aktualne badania naukowe
Zakłady naukowo-badawcze
Inne stanowiska pracy
Wydawnictwa
Towarzystwa i inne organizacje
Studia podyplomowe i szkolenia
Studia doktoranckie
Informacje dla słuchaczy
Zamówienia publiczne
Biblioteka
Polska Bibliografia Prawnicza

Instytut Nauk Prawnych PAN

Podyplomowe Studium dla Doradców Podatkowych - II edycja - NABÓR

Opis  |  Sekretariat  |  Program  |  Zgłoszenia

Opis


Zobacz szczegółowy Program PSDP. Program

Adresatami Studium są przede wszystkim doradcy podatkowi, a także osoby pragnące zdobyć lub poszerzyć wiedzę z zakresu objętego programem Studium, niezbędną do jej stosowania w praktyce, w szczególności:
- osoby ubiegające się o wpis na listę doradców podatkowych,
- księgowi, biegli rewidenci,
- pracownicy oraz współpracownicy kancelarii prawniczych,
- pracownicy administracji publicznej (rządowej i samorządowej),
- osoby prowadzące działalność gospodarczą,
- osoby zarządzające przedsiębiorstwem, menadżerowie, członkowie rad nadzorczych,
- pracownicy samorządu gospodarczego, zawodowego.

Wykłady prowadzone są przez wybitnych przedstawicieli nauki: pracowników Instytutu Nauk Prawnych PAN oraz Wydziałów Prawa i Administracji renomowanych uczelni wyższych w Polsce,
a także wybitnych praktyków: sędziów, doradców podatkowych oraz radców prawnych i adwokatów.

Podstawowe Informacje

Czas trwania Studium: dwa semestry (od stycznia 2017 r. do października 2017 r.)
(uruchomienie studium uzależnione jest od ilości zgłoszeń)
Częstotliwość zjazdów: raz w miesiącu (sobota – niedziela)

Miejsce odbywania zajęć: Instytut Nauk Prawnych PAN (Pałac Staszica), II piętro, s. 203, ul. Nowy Świat 72 Warszawa
Czesne za całość Studium: 3300 zł
Opłata rejestracyjna: 100 zł

Rekrutacja: Uczestnikami Studium mogą być osoby posiadające tytuł magistra lub licencjata.
Podstawę przyjęcia stanowi zgłoszenie udziału wraz z wymaganymi dokumentami (określonymi w Regulaminie PSDP):
1) Druk zgłoszenia udziału w Studium,
2) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich lub licencjackich (albo kopię dyplomu poświadczoną notarialnie); w przypadku cudzoziemców, wymagany jest dyplom ukończenia studiów wyższych w Polsce albo dyplom ukończenia studiów za granicą, uznany lub nostryfikowany na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
3) zdjęcie podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem;
4) dokument poświadczający zmianę imienia lub nazwiska (w przypadku gdy kandydat po wydaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych zmienił imię lub nazwisko).

Formularz zgłoszenia: Zgłoszenie
Termin składania dokumentów: Zapisy otwarte – zgłoszenia przyjmujemy do dnia 19 grudnia 2017 r.
Zapisy: Dokumenty należy przesłać pocztą listem poleconym na adres:
Podyplomowe Studium dla Doradców Podatkowych
Irena Chodyko – Sekretarz Studium
Instytut Nauk Prawnych PAN
Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
albo złożyć je w pok. 222, II piętro w Pałacu Staszica.

Kierownik Studium: dr hab. Monika Tarska, prof. INP PAN
Sekretarz Studium: Irena Chodyko
Kontakt i informacje o Studium: Irena Chodyko,tel.606-315-444, 22 65-72-729
e-mail:i.chodyko@inp.pan.pl

Jednostka prowadząca Studium: Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
tel. 22 826-75-71
fax 22 826-78-53

Forma zaliczenia egzaminu końcowego: test
Planowane terminy zjazdów:

2017 r.
21-22 stycznia
25-26 lutego
4-5 marca
25-26 marca
22-23 kwietnia
20-21 maja
10-11 czerwca.
30 września - 01października
28-29 październik

ZGŁOSZENIA

do dnia 19 grudnia 2016 r.

Regulamin PSDP Regulamin

Wzór umowy o warunkach odpłatności Wzór

Harmonogram zajęć dostępny w zakładce ,,Informacje dla słuchaczy".