Ta strona korzysta z plików cookies. Możecie Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies zmieniając ustawienia przeglądarki.

          
Szukaj:
O Instytucie Nauk Prawnych PAN
Kierownictwo
Rada Naukowa
Postępowania awansowe
Aktualności
Spotkania naukowe
Aktualne badania naukowe
Zakłady naukowo-badawcze
Inne stanowiska pracy
Wydawnictwa
Towarzystwa i inne organizacje
Studia podyplomowe i szkolenia
Studia doktoranckie
Informacje dla słuchaczy
Zamówienia publiczne
Biblioteka
Polska Bibliografia Prawnicza

Instytut Nauk Prawnych PAN

Wykonywanie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji i inspektora ochrony danych - II edycja - NABÓR

Opis  |  Sekretariat  |  Program  |  Wykładowcy  |  Zgłoszenia

Opis


I. Dwusemestralne studia podyplomowe są prowadzone w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
pod patronatem:
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji


II. Celem studiów podyplomowych jest kształcenie osób wykonujących funkcję administratora bezpieczeństwa informacji lub jego zastępcy oraz osób wykonujących zadania związane ze wspomnianą funkcją w jednostkach organizacyjnych, w których nie powołano administratora bezpieczeństwa informacji. Oprócz tego celem studiów jest przygotowanie do wykonywania funkcji inspektora ochrony danych na podstawie obowiązującego od 25 maja 2018 r. rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylające dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

III. Zajęcia rozpoczynają się 1 października 2016 r. i obejmują 150 godzin wykładów, ćwiczeń i warsztatów.

Program studiów podyplomowych podzielono na 5 bloków tematycznych dotyczących: prawnych zagadnień ochrony danych osobowych, obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych, pakietu reformującego ochronę danych osobowych w Unii Europejskiej, wykonywania zadań administratora bezpieczeństwa informacji oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji. Zajęcie odbywają się w formie wykładów, podczas których słuchacze poznają obecnie obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych oraz przepisy w ramach reformy ochrony danych, które zaczynają obowiązywać z dniem 25 maja 2016 r. Zajęcia w bloku: „Wykonywanie zadań administratora bezpieczeństwa informacji” będą prowadzone przede wszystkim w formie warsztatów, które pozwolą na nabycie praktycznych umiejętności w działalności ABI, w tym przeprowadzania sprawdzeń i opracowywania sprawozdań, czy prowadzenia wewnętrznego rejestru zbiorów danych.

W poszczególnych blokach przedstawione zostaną m.in. zagadnienia:
1. w bloku: „Podstawowe zagadnienia ochrony danych osobowych”: system źródeł prawa krajowego i międzynarodowego, zakres stosowania przepisów o ochronie danych osobowych, działalność organu do spraw ochrony danych osobowych, sądowa ochrona prawa do ochrony danych osobowych;
2. w bloku: „Obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych”: przesłanki dopuszczalności przetwarzania danych osobowych (zwykłych i wrażliwych), powierzenia przetwarzania danych osobowych, realizacja praw osoby, której dane dotyczą, przekazywania danych osobowych do państw trzecich, ochrona danych osobowych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, obowiązki szczególnej staranności w celu ochrony interesów osoby, której dane dotyczą, ochrona danych osobowych w stosunkach pracy;
3. w bloku: „Pakiet reformujący ochronę danych osobowych w Unii Europejskiej”: warunki wykonywania funkcji i zadania inspektora ochrony danych, nowe uprawnienia osób, których dane dotyczą oraz obowiązki podmiotów przetwarzających dane osobowe, organy Unii Europejskiej i organy krajowe właściwe w sprawach ochrony danych osobowych i nowe ujęcie administracyjnoprawnych i cywilnoprawnych środków ochrony prawnej w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych;
4. w bloku „Wykonywanie zadań administratora bezpieczeństwa informacji”: planowanie działalności ABI, przeprowadzanie sprawdzeń zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami, dokumentowanie czynności w sprawdzeniach ABI oraz sporządzanie sprawozdań, nadzorowanie przez ABI dokumentacji przetwarzania danych osobowych (polityki bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych), wykonywanie kompetencji GIODO wobec ABI, a także etyka w działalności ABI oraz psychologiczne aspekty niezależnego wykonywania funkcji nadzoru i kontroli;
5. w bloku: „Zarządzanie bezpieczeństwem informacji”: system zarządzania bezpieczeństwem informacji według Norm ISO27001, szacowanie ryzyka w tym systemie i wpływ rozwoju technologii informacyjno-telekomunikacyjnych na zarządzanie bezpieczeństwem.

IV. Zajęcia prowadzą pracownicy naukowi i dydaktyczni m.in. z Instytutu Nauk Prawnych PAN, Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej oraz wybitni specjaliści – praktycy, w tym radcowie prawni, adwokaci, specjaliści w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji i doświadczeni administratorzy bezpieczeństwa informacji, jak również pracownicy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji zajmujący się problematyką ochrony danych osobowych oraz pracownicy Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

V. Wszystkie zajęcia odbywają się w Instytucie Nauk Prawnych PAN, w Warszawie, ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica).

VI. Uczestnik studiów podyplomowych zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych oraz uzyskania zaliczenia końcowego egzaminu.

VII. Patronat medialny:


Regulamin
Wzór umowy