Ta strona korzysta z plików cookies. Możecie Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies zmieniając ustawienia przeglądarki.

          
Szukaj:
O Instytucie Nauk Prawnych PAN
Kierownictwo
Rada Naukowa
Postępowania awansowe
Aktualności
Spotkania naukowe
Aktualne badania naukowe
Zakłady naukowo-badawcze
Inne stanowiska pracy
Wydawnictwa
Towarzystwa i inne organizacje
Studia podyplomowe i szkolenia
Studia doktoranckie
Informacje dla słuchaczy
Zamówienia publiczne
Biblioteka
Polska Bibliografia Prawnicza

Instytut Nauk Prawnych PAN

Towarzystwo Naukowe Prawa Karnego

Opis  |  Władze  |  Publikacje  |  Kontakt

Opis

Towarzystwo Naukowe Prawa Karnego zostało założone w 1981 r. przez przedstawicieli świata nauki, zajmujących się problematyką nauk penalnych. Obecnie zrzesza ponad 160 członków – naukowców i praktyków z terenu całej Polski.

Celem Towarzystwa jest popieranie rozwoju nauk penalnych (prawa karnego, kryminologii, procedury karnej, nauk penitencjarnych oraz innych nauk zajmujących się problematyką przestępczości i przejawów patologii społecznej), a także ich upowszechnianie; przyczynianie się do doskonalenia systemu prawa; reprezentowanie interesów członków Towarzystwa w zakresie ich działalności naukowo-zawodowej.

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
a) inicjowanie, organizowanie oraz prowadzenie badań naukowych;
b) organizowanie odczytów, zebrań dyskusyjnych, konferencji, seminariów o charakterze naukowym lub popularno-naukowym;
c) krzewienie wymiany myśli i organizowanie wymiany informacji naukowej w środowisku penalistów oraz między tym środowiskiem a środowiskiem innych dziedzin nauki, a także praktyki życia społecznego;
d) współpracę z Polską Akademią Nauk, szkołami wyższymi oraz innymi organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami naukowymi w kraju i za granicą;
e) wyrażanie opinii, dotyczących przygotowywanych aktów normatywnych;
f) rozwijanie innych form działalności, służących realizowaniu statutowych celów Towarzystwa.