Ta strona korzysta z plików cookies. Możecie Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies zmieniając ustawienia przeglądarki.

          
Szukaj:
O Instytucie Nauk Prawnych PAN
Kierownictwo
Rada Naukowa
Postępowania awansowe
Aktualności
Spotkania naukowe
Aktualne badania naukowe
Zakłady naukowo-badawcze
Inne stanowiska pracy
Wydawnictwa
Towarzystwa i inne organizacje
Studia podyplomowe i szkolenia
Studia doktoranckie
Informacje dla słuchaczy
Zamówienia publiczne
Biblioteka
Polska Bibliografia Prawnicza

Wydawnictwa INP PAN

Studia Prawnicze

PL ISSN 0039-3312
kwartalnik, istnieje od 1960 roku
oprawa miękka, cena katalogowa 18,00 PLN


Redakcja

Skład Redakcji
1. Prof. dr hab. Andrzej Bierć – redaktor naczelny
2. Prof. dr hab. Tadeusz Smyczyński – z-ca redaktora naczelnego
3. Dr Joanna Mucha – sekretarz redakcji
e-mail:studiaprawnicze@inp.pan.pl


oraz członkowie:
prof. dr hab. Małgorzata Król-Bogomilska, dr hab. Jerzy Ciemniewski, prof. dr hab. Lech Gardocki, prof. dr hab. Władysław Czapliński, prof. dr hab. Ewa Łętowska, prof. dr hab. Maria Kruk-Jarosz, prof. dr hab. Maria Matey-Tyrowicz, prof. dr hab. Jan Skupiński, prof. dr hab. Andrzej Szajkowski, dr hab. Monika Szwarc, prof. INP PAN, dr hab. Elżbieta Tomkiewicz, prof. dr hab. Roman Wieruszewski, prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski, prof. dr hab. Andrzej Wróbel, prof. dr hab. Maciej Zieliński.


Wydawca

Od kwietnia 2009 r. zamówienia na prenumeratę prosimy kierować na adres:
Wydawnictwo TEKST Sp. z o.o.
Ul. Kossaka 72
85-307 Bydgoszcz
Tel/fax 052 348 62 50
www.tekst.com.pl

biuro@tekst.com.pl

Czasopismo jest również dostępne w księgarni internetowej Wolters Kluwer Polska (www.profinfo.pl)


Sprzedaż

www.scholar.com.pl

Spis treści

zobacz >>>

Kwartalnik „Studia Prawnicze” jest renomowanym czasopismem naukowym, o ugruntowanej od 40 już lat pozycji na rynku wydawnictw prawniczych. Czasopismo to od samego początku jest wydawane przez Instytut Nauk Prawnych PAN. Tym, co wyróżnia ten kwartalnik od innych czasopism prawniczych jest jego teoretyczny charakter. W stosunkowo obszernych pod względem objętościowym ramach publikacji (niejednokrotnie nawet 2 arkusze), autorzy artykułów i esejów mają szansę dokonania pogłębionej i wieloaspektowej analizy poruszanych zagadnień jurydycznych, z możliwością szerszego zaprezentowania poglądów doktryny prawniczej i orzecznictwa. Łamy czasopisma są otwarte dla całego naukowego środowiska prawniczego.
Na łamach "Studiów Prawniczych" w szerokim zakresie prezentowane są zagadnienia prawne związane z transformacją ustroju politycznego i ekonomicznego państwa (m.in. prawo spółek, prawo antymonopolowe, prawo własności przemysłowej i intelektualnej, prawo podpisu elektronicznego). Znaczna część publikacji poświęcona jest najbardziej fundamentalnym prawom jednostki. Ważnym wątkiem, który przewija się w prezentowanych studiach, są refleksje nad potrzebą przewartościowań w prawie i w nauce prawa pod wpływem prawa europejskiego, zwłaszcza prawa wspólnotowego. Ponadto w kwartalniku publikowane są artykuły i eseje dotyczące rozwoju idei praw człowieka i szeroko rozumianej ochrony środowiska naturalnego.

Procedura recenzowania Lista recenzentów
ZASADY ZGŁASZANIA MATERIAŁÓW DO PUBLIKACJI Lista recenzentów artykułów opublikowanyh w 2013 r,
Spis treści - 2013 r. Lista recencentów artykułów opublikowanych w 2014 r.
Spis treści - 2014 r. Lista recencentów artykułów opublikowanych w 2015 r.
Spis treści - 2015 r. Lista Recenzentów artykułów opublikowanych w 2016 r.
Zawartość - 2016 r.