Ta strona korzysta z plików cookies. Możecie Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies zmieniając ustawienia przeglądarki.

          
Szukaj:
O Instytucie Nauk Prawnych PAN
Kierownictwo
Rada Naukowa
Postępowania awansowe
Aktualności
Spotkania naukowe
Aktualne badania naukowe
Zakłady naukowo-badawcze
Inne stanowiska pracy
Wydawnictwa
Towarzystwa i inne organizacje
Studia podyplomowe i szkolenia
Studia doktoranckie
Informacje dla słuchaczy
Zamówienia publiczne
Biblioteka
Polska Bibliografia Prawnicza

Wydawnictwa INP PAN

Archiwum Kryminologii

PL ISSN 0066-6890
Procedura recenzowania
Lista recenzentów
Zapis bibliograficzny
Formularz Recenzji

Znormalizowany wskaźnik ICV za 2015 r. wynosi 5.63 pkt.


Redakcja

Redakcja
Zakład Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych PAN
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
e-mail: kryminologia@inp.pan.pl

KOMITET REDAKCYJNY
Beata Gruszczyńska (redaktor statystyczna), Witold Klaus (sekretarz redakcji), Anna Kossowska, Krzysztof Krajewski, Zbigniew Lasocik, Barbara Kunicka-Michalska, Zofia Ostrihanska (przewodnicząca Komitetu Redakcyjnego), Emil Pływaczewski, Irena Rzeplińska (redaktor naczelna), Andrzej Rzepliński, Andrzej Siemaszko, Grażyna Szczygieł, Leon Tyszkiewicz, Teodor Szymanowski, Dobrochna Wójcik
Zagraniczni członkowie Komitetu Redakcyjnego


Wydawca

Polska Akademia Nauk - Instytut Nauk Prawnych - Zakład Kryminologii

Wydawnictwo Naukowe Scholar, Spółka z o.o.
IBUK.pl
www.ibuk.pl/fiszka/138934/archiwum-kryminologii-tom-xxxv-2013.html
publio.pl
www.publio.pl/archiwum-kryminologii,p116762.html
Wydawnictwo Naukowe Scholar - sprzedaż całego numeru XXXV i poszczególnych artykułów
scholar.com.pl/sklep.php?md=products&id_c=34&id_p=2433
www.publio.pl/archiwum-kryminologii,p116762.html
Czasopismo jest również dostępne w księgarni internetowej Wolters Kluwer Polska
www.profinfo.pl


Sprzedaż

www.profinfo.pl

Spis treści

zobacz >>>

- Najstarsze i jedyne czasopismo poświęcone wyłącznie kryminologii (rocznik), ukazujące się w Polsce od 1960 r. Założycielem i redaktorem naczelnym był prof. dr hab. Stanisław Batawia – twórca Zakładu Kryminologii INP PAN i Zakładu Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji UW.
- Czasopismo, poprzez osobę prof. Stanisława Batawii, jest kontynuatorem ukazującego się w latach 1934–1937 "Archiwum Kryminologii", które założył prof. Wacław Makowski.
- Opublikowano 37 tomów "Archiwum Kryminologii" (ostatni z datą 2015).
W czasopiśmie ukazują się: monograficzne opracowania wyników badań kryminologicznych nad przestępczością, polityka kryminalną i funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości, prezentacje koncepcji teoretycznych w kryminologii, opracowania historyczne: więziennictwo w okresie okupacji, raport o sądowych morderstwach (skazania na karę śmierci żołnierzy AK w latach 1944–1954).
- Każdy tom zawiera streszczenia artykułów w języku angielskim i rosyjskim.
- W osobnym dziale "Dokumenty" ukazały się najważniejsze dokumenty ONZ i Rady Europy (w tłumaczeniu na język polski) dotyczące przestępczości, postępowania z przestępcami i wykonywania kar i środków karnych.
- W dziale "Materiały" publikowane są opracowania statystyk przestępczości.

BIBLIGRAFIA ZAWARTOŚCI - ARCHIWUM KRYMINOLOGICZNEGO - TOMY 1-3 ZA LATA 1933-1939 i - ARCHIWUM KRYMINOLOGII - TOMY 1-21 ZA LATA 1960-1995 BIBLIGRAFIA ZAWARTOŚCI ARCHIWUM KRYMINOLOGII - TOMY 22-28 ZA LATA 1996- 2006
T.XXXI - F.Dunkel i in. - Europejskie reguły... T.XXXI - Z.Lasocik - Funkcjonowanie oddziałów...
T.XXXI - M.Rodak - Miedzywojenna Polska... T.XXXI - A. Siemaszko -Polskie badania...
T.XXXI - O.Sitarz - Czynny żal... T.XXXI - P.Stępniak - System programowanego...
T.XXXI - B.Szamota-Saeki - Społeczno-wychiwawcza... T.XXXI - L.Tyszkiewicz - O niektórych ogólnych...
T.XXXI - L.Wilk - Kryminalne aspekty... T.XXXI - D. Woźniakowska-Fajst - Prawne możliwości
T.XXXI - D.van Zyl-Smit - Prawa więźniów... T.XXXII - P.Bachmat - Czynna i bierna...
T.XXXII - E.Drzazga - Kryminologia kulturowa... T.XXXIII - spis treści
T.XXXIV-spis treści T.XXXV-spis treści
T.XXXVI - spis treści