Ta strona korzysta z plików cookies. Możecie Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies zmieniając ustawienia przeglądarki.

          
Szukaj:
O Instytucie Nauk Prawnych PAN
Kierownictwo
Rada Naukowa
Postępowania awansowe
Aktualności
Spotkania naukowe
Aktualne badania naukowe
Zakłady naukowo-badawcze
Inne stanowiska pracy
Wydawnictwa
Towarzystwa i inne organizacje
Studia podyplomowe i szkolenia
Studia doktoranckie
Informacje dla słuchaczy
Zamówienia publiczne
Biblioteka
Polska Bibliografia Prawnicza

Wydawnictwa INP PAN

Archiwum Kryminologii

PL ISSN 0066-6890
Procedura recenzowania
Lista recenzentów
Zapis bibliograficzny
Formularz Recenzji

Znormalizowany wskaźnik ICV za 2015 r. wynosi 5.63 pkt.


Redakcja

Zakład Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych PAN
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
e-mail: kryminologia@inp.pan.pl
Redaktor Naczelna: prof. dr hab. Irena Rzeplińska
Sekretarz redakcji: dr Witold Klaus (kontakt: witold.klaus@gmail.com)
KOMITET REDAKCYJNY
Beata Gruszczyńska (redaktor statystyczna), Witold Klaus (sekretarz redakcji), Anna Kossowska, Krzysztof Krajewski, Zbigniew Lasocik, Barbara Kunicka-Michalska, Zofia Ostrihanska (przewodnicząca Komitetu Redakcyjnego), Emil Pływaczewski, Irena Rzeplińska (redaktor naczelna), Andrzej Rzepliński, Andrzej Siemaszko, Grażyna Szczygieł, Leon Tyszkiewicz, Teodor Szymanowski, Dobrochna Wójcik
ZAGRANICZNI CZŁONKOWIE KOMITETU REDAKCYJNEGO
Marcelo F. Aebi, Ivo Aertsen, Aleksandras Dobryninas, Frieder Dünkel, Uberto Gatti, Yakov Gilinsky, Katalin Gönczöl, Helmut Kury, Miklós Lévay, Gorazd Meško, Cristina Rechea-Alberola, Joanna Shapland, Dina Siegel, Alenka Šelih, Helena Válková


Wydawca

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Zakład Kryminologii
Wydawnictwo Naukowe „Scholar” sp. z o.o.

Czasopismo można kupić w wersji papierowej lub elektronicznej (w formacie pdf) w następujących miejscach:
W Wydawnictwie Naukowym „Scholar”
Oraz w serwisach: www.ibuk.pl i www.publio.pl

Tomy XXXI-XXXIV można kupić w wersji elektronicznej na stronie ówczesnego wydawcy czasopisma Wydawnictwa Tekst


Najstarsze i jedyne czasopismo poświęcone wyłącznie kryminologii (rocznik), ukazujące się w Polsce od 1960 r. Założycielem i redaktorem naczelnym był prof. dr hab. Stanisław Batawia - twórca Zakładu Kryminologii INP PAN i Zakładu Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji UW. Obecnie redaktor naczelną czasopisma jest prof. Irena Rzeplińska. Czasopismo, poprzez osobę prof. Stanisława Batawii, jest kontynuatorem ukazującego się w latach 1934-1937 Archiwum Kryminologicznego, które założył prof. Wacław Makowski. Opublikowano 38 tomów Archiwum Kryminologii.
W czasopiśmie ukazują się: monograficzne opracowania wyników badań kryminologicznych nad przestępczością, polityka kryminalną i funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości, prezentacje koncepcji teoretycznych w kryminologii, opracowania historyczne. Każdy tom zawiera streszczenia artykułów w języku angielskim i rosyjskim.

BIBLIGRAFIA ZAWARTOŚCI - ARCHIWUM KRYMINOLOGICZNEGO - TOMY 1-3 ZA LATA 1933-1939 i - ARCHIWUM KRYMINOLOGII - TOMY 1-21 ZA LATA 1960-1995 BIBLIGRAFIA ZAWARTOŚCI ARCHIWUM KRYMINOLOGII - TOMY 22-28 ZA LATA 1996- 2006
T.XXXI - F.Dunkel i in. - Europejskie reguły... T.XXXI - Z.Lasocik - Funkcjonowanie oddziałów...
T.XXXI - M.Rodak - Miedzywojenna Polska... T.XXXI - A. Siemaszko -Polskie badania...
T.XXXI - O.Sitarz - Czynny żal... T.XXXI - P.Stępniak - System programowanego...
T.XXXI - B.Szamota-Saeki - Społeczno-wychiwawcza... T.XXXI - L.Tyszkiewicz - O niektórych ogólnych...
T.XXXI - L.Wilk - Kryminalne aspekty... T.XXXI - D. Woźniakowska-Fajst - Prawne możliwości
T.XXXI - D.van Zyl-Smit - Prawa więźniów... T.XXXII - P.Bachmat - Czynna i bierna...
T.XXXII - E.Drzazga - Kryminologia kulturowa... T.XXXIII - spis treści
T.XXXIV-spis treści T.XXXV-spis treści
T.XXXVI - spis treści