Ta strona korzysta z plików cookies. Możecie Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies zmieniając ustawienia przeglądarki.

          
Szukaj:
O Instytucie Nauk Prawnych PAN
Kierownictwo
Rada Naukowa
Postępowania awansowe
Aktualności
Spotkania naukowe
Aktualne badania naukowe
Zakłady naukowo-badawcze
Inne stanowiska pracy
Wydawnictwa
Towarzystwa i inne organizacje
Studia podyplomowe i szkolenia
Studia doktoranckie
Informacje dla słuchaczy
Zamówienia publiczne
Biblioteka
Polska Bibliografia Prawnicza

Wydawnictwa INP PAN

Droit Polonais Contemporain – Polish Contemporary Law

ISSN 0070-7325
kwartalnik, istnieje od 1964 roku.
od 1993 roku wychodzą numery łączone 1-4 za dany rok.
oprawa miękka, cena katalogowa 45,00 PLN
WYDAWNICTWO WSTRZYMANE - OSTATNI NUMER 1-4 2000 R.


Redakcja

Komitet Redakcyjny
prof. dr hab. Maria Matey - redaktor naczelna
prof. dr hab. Maria Kruk-Jarosz - zastępca redaktora naczelnego
dr Ewa Popławska - sekretarz redakcji

Członkowie : prof. dr hab. Andrzej Całus, prof. dr hab. Jerzy Ciemniewski, prof. dr hab. Leszek Kubicki, prof. dr hab. Ewa Łętowska, prof. dr hab. Jerzy Makarczyk, prof. dr hab. Stanisław Sołtysiński, prof. dr hab. Andrzej Szajkowski


Wydawca

Wydawnictwo Naukowe "Scholar"
ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa
tel., fax: (22) 828-93-91
e-mail: info@scholar.com.pl
http://www.scholar.com.pl


Wydawane przez Instytut Nauk Prawnych PAN czasopismo obcojęzyczne (w jęz. angielskim i francuskim) DROIT POLONAIS CONTEMPORAIN / POLISH CONTEMPORARY LAW adresowane jest do zagranicznych środowisk prawniczych, zwłaszcza naukowych. Celem jego jest prezentowanie odbiorcy zagranicznemu przygotowanych przez najwybitniejszych polskich przedstawicieli nauki prawa podstawowych informacji o kierunkach przemian polskiego systemu prawa i dokonaniach w dziele jego wprowadzania do systemu prawa zintegrowanej Europy i współczesnego świata, budowy nowoczesnego, demokratycznego konstytucjonalzmu, kształtowania podstawowych instytucji prawno-ustrojowych III RP, prawnych podstaw funkcjonowania gospodarki rynkowej i rozwoju poszczególnych gałęzi prawa. Czasopismo zawiera też dział recenzji i sprawozdań z wydarzeń życia naukowego w naukach prawnych, a także publikuje obcojęzyczne przekłady podstawowych polskich aktów prawnych.

Zawartość ostatnich numerów

Numer 1-4(125-128)/2000-1-4(129-132)/2001

Table des matieres - Contents

Tadeusz Zieliński
National Systems of Law and European Integration

Marek Safjan
The Constitutional and the Membership of the Republic of Poland in the European Union

Wojciech Sokolewicz
Le Sénat en Pologne – du besoin d’une réforme

Maria Kruk
Some Remarks about the Conception of Executive Power in the 1997 Polish Constitution

Jerzy Jaskiernia
Polish Sejm's Procedure for Approximating Polish Law to the Law of The European Union

Maria Matey-Tyrowicz
Reflections on the Social Dialogue in Poland Preparing to the EU Accession

Ewa Popławska
Legitimacy and Constitutional Stability as Challenges for Poland’s Accession to the European Union

Barbara Bajor
Les sociétés unipersonnelles d'Etat en Pologne d'apres la loi de 1996 sur la commercialisation et la privatisation des enterprises d'Etat

* * *

Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences - 45 Years of Activity (by Maria Kruk-Jarosz, Director of the Institute)

Actes législatifs * Legislative Acts

The Law of 6th July 2001 on the Tripartie Commission for Socio-Economic Affairs and on Voivodship Social Dialogue Commissions

Numer 1-4(121-124)/1999

Table des matieres * Contents

Jan Barcz
The Integration Act of Poland with the European Union in the Light of the Constitution of the Republic of Poland

Władysław Czapliński
The Relationship between International Law and Polish Municipal Law in the Light of the 1997 Constitution and Jurisprudence

Mirosław Wyrzykowski
The Limits of Rights and Freedoms ? the Limits of Power

Ewa Łętowska
Consumer Protection as Public Interest Law

Marian Kępiński, Christopher Harding
Polish Legislation on Competition and Its Harmonisation with the EU Competition Law

Tadesz Zieliński
Les incidences de la ratification de la Charte sociale européenne du Conseil de l'Europe sur le systeme juridique polonais

Bogusław Banaszak, Krzysztof Wygoda
Polish Legal Regulations Concerning the Protection of Personal Data in the Light of the Law of 29 August 1997

Jerzy Jasiński
Un regard sur la criminalité dans les états ex-communistes européens

Notes critiques * Notes

Quo vadis Iustitia? Present State and Perspectives of the Administration of Justice in Poland, Warsaw 1996 (by Jan Skupiński)

"Przegląd Prawa Europejskiego [European Law Review]", no. 1, Warszawa 1996 (by Ewa Wojtaszek)

Chronique de la vie scientifique * Chronicle

Reform of the Law of Commercial Companies (Conference, Warsaw 29 June 1998) (by Barbara Bajor)

Numer 1-4(117-120)/1998

Table des matieres * Contents

Cezary Mik
Implementation of Primacy and Direct Effect Principles of the Community Law in the Polish Constitutional System.

Stanisław Sołtysiński
Adjusting Polish Law to the Requirements of the Europe Agreement

Anna Turska
The Law in a Society of the Period of Systemic Change

Michał Pietrzak
Les rapports de l'Eglise et de l'Etat dans la nouvelle Constitution

Adam Zieliński
The Commisioner for Citizens' Rights – Past, Present and Future

Henryk Lewandowski
Collective Agreements in Poland

Andrzej Zoll
The New Polish Criminal Law Codification in the Light of the Constitution

Krzysztof Krajewski
The Criminal Law Issues of the New Polish Law Counteractive of Drug Abuse

Actes législatifs * Legislative Acts

Constitution de la République de Pologne du 2 avril 1997

Numer 1-4(113-116)/1997

Table des matieres * Contents

Paweł Sarnecki
Central Ideas of the Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997

Maria Kruk
Le systeme de gouvernement dans la Constitution de la République de Pologne du 2 avril 1997

Ewa Łętowska
La protection des citoyens – la constitution de la potentialisation de l’activité

Sławomira Wronkowska
The Sources of Law in the Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997

Andrzej Wasilkowski
La nouvelle constitution polonaise: les aspects internationaux

Mirosław Wyrzykowski
La réforme du Tribunal Constitutionnel polonais

Piotr Winczorek
Les collectivités locales dans la nouvelle constitution de la République de Pologne

Ewa Popławska
The “Constitutionalization" of the Legal Order

Stanisław Gebethner
The 1997 Referendum on the Constitution of Poland. The Controversies and the Compromise

Ryszard Chruściak
The Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997 – The Course of Parliamentary Work 1995-1997

Actes législatifs * Legislative Acts
The Constitution of the Republic of Poland