Ta strona korzysta z plików cookies. Możecie Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies zmieniając ustawienia przeglądarki.

          
Szukaj:
O Instytucie Nauk Prawnych PAN
Kierownictwo
Rada Naukowa
Postępowania awansowe
Aktualności
Spotkania naukowe
Aktualne badania naukowe
Zakłady naukowo-badawcze
Inne stanowiska pracy
Wydawnictwa
Towarzystwa i inne organizacje
Studia podyplomowe i szkolenia
Studia doktoranckie
Informacje dla słuchaczy
Zamówienia publiczne
Biblioteka
Polska Bibliografia Prawnicza

Zakłady Naukowe INP PAN

> I. Zakład Prawa Konstytucyjnego i Badań Europejskich
> II. Zakład Badania Instytucji Prawnych/Poznań
> II. A. Poznańskie Centrum Praw Człowieka
> II. B. Centrum Dokumentacji i Informacji o Prawach Człowieka
> II. C. Poznańskie Centrum Prawa Rodzinnego i Praw Dziecka
> III. Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego
> IV. Zakład Prawa Prywatnego
> V. Zakład Prawa Rolnego i Żywnościowego
> VI. Zakład Prawa Karnego
> VII. Zakład Kryminologii
> VIII. Zakład Zagadnień Prawnych Kształtowania i Ochrony Środowiska/Wrocław
> IX. Zakład Prawa Administracyjnego
> X. Zakład Prawa Konkurencji
> XI. Zakład Prawa Pracy
> XII. Zakład Prawa Europejskiego
> XIII. Zakład Polskiego i Europejskiego Prawa Własności Przemysłowej
> Jednoosobowe Stanowiska Pracy Naukowo-Badawczej


I. Zakład Prawa Konstytucyjnego i Badań Europejskich

Instytut Nauk Prawnych PAN
00-330 Warszawa; ul. Nowy Świat 72
tel. (22) 65-72-781, pok. 222 (dawny 230),
dyżur: wtorki w godz. 10,00-12,00


Wykaz tematów badawczych

Zakład realizuje w ramach badań naukowych Instytutu Nauk Prawnych tematykę poświęconą „Zasadom i instytucjom ustrojowym polskiego konstytucjonalizmu wobec aksjologii prawa europejskiego”. W ramach tej tematyki poszczególni członkowie Zakładu realizują szczegółowe tematy badawcze:

1. Badanie wzajemnych relacji pomiędzy władzą ustawodawczą, sądowniczą i wykonawczą... czytaj całość >>>Dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska, prof. INP - kierownik » zobacz bibliografię

prawa człowieka, wolność wypowiedzi, prawo do informacji, legitymizacja władzy, sprawiedliwość tranzycyjna

e-mail: anka.sobaczewska@gmail.com


Mgr Michał Ziółkowski - sekretarz » zobacz bibliografię

sądownictwo konstytucyjne, odpowiedzialność odszkodowawcza władzy publicznej, zasady konstytucyjne w prawie prywatnym

e-mail: michal.m.ziolkowski@gmail.com


Dr hab. Jacek Falski, prof. INP

prawa człowieka, zasada równości i niedyskryminacji, ewolucja zasady laickości we Francji, ewolucja konstytucyjnego ustroju

e-mail: inp@inp.pan.pl


Dr Katarzyna Kubuj » zobacz bibliografię

prawo konstytucyjne Francji, integracja europejska, prawo parlamentarne

e-mail: kubuj@hotmail.com


Dr Marzena Laskowska

sądownictwo konstytucyjne, zagadnienia legislacji

e-mail: marzena.laskowska@sejm.gov.pl


Dr hab. Piotr Radziewicz » zobacz bibliografię

sądownictwo konstytucyjne, polskie prawo parlamentarne, zagadnienia legislacji

e-mail: piotr.radziewicz@inp.pan.pl


Mgr Ada Paprocka » zobacz bibliografię

sądownictwo konstytucyjne, prawa człowieka, wpływ orzecznictwa ETPCz na krajowy system prawny, prawne instrumenty zwalczania ekstremizmu politycznego

e-mail: ada.paprocka@inp.pan.pl