Ta strona korzysta z plików cookies. Możecie Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies zmieniając ustawienia przeglądarki.

          
Szukaj:
O Instytucie Nauk Prawnych PAN
Kierownictwo
Rada Naukowa
Postępowania awansowe
Aktualności
Spotkania naukowe
Aktualne badania naukowe
Zakłady naukowo-badawcze
Inne stanowiska pracy
Wydawnictwa
Towarzystwa i inne organizacje
Studia podyplomowe i szkolenia
Studia doktoranckie
Informacje dla słuchaczy
Zamówienia publiczne
Biblioteka
Polska Bibliografia Prawnicza

Zakłady Naukowe INP PAN

> I. Zakład Prawa Konstytucyjnego i Badań Europejskich
> II. Zakład Badania Instytucji Prawnych/Poznań
> II. A. Poznańskie Centrum Praw Człowieka
> II. B. Centrum Dokumentacji i Informacji o Prawach Człowieka
> II. C. Poznańskie Centrum Prawa Rodzinnego i Praw Dziecka
> III. Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego
> IV. Zakład Prawa Prywatnego
> V. Zakład Prawa Rolnego i Żywnościowego
> VI. Zakład Prawa Karnego
> VII. Zakład Kryminologii
> VIII. Zakład Zagadnień Prawnych Kształtowania i Ochrony Środowiska/Wrocław
> IX. Zakład Prawa Administracyjnego
> X. Zakład Prawa Konkurencji
> XI. Zakład Prawa Pracy
> XII. Zakład Prawa Europejskiego
> XIII. Zakład Polskiego i Europejskiego Prawa Własności Przemysłowej
> Jednoosobowe Stanowiska Pracy Naukowo-Badawczej


X. Zakład Prawa Konkurencji

Instytut Nauk Prawnych PAN
00-330 Warszawa; ul. Nowy Świat 72
tel. (22)65-72-781, pok. 222 (dawny 230)
dyżur: piątki w godz. 13,00-14,00


● Działalność naukowa Zakładu Prawa KonkurencjiDziałalność naukowa Zakładu Prawa Konkurencji polega na prowadzeniu badań z zakresu polskiego i unijnego prawa ochrony konkurencji. Badania obejmują prawo antymonopolowe oraz prawo służące zwalczaniu nieuczciwej konkurencji... czytaj całość >>>Dr hab. Grzegorz Materna, prof. INP PAN –  Kierownik » zobacz bibliografię

prawo konkurencji polskie i unijne

e-mail: g_materna@wp.pl


Dr hab. Krystyna Kowalik-Bańczyk, prof. nadzw. INP » zobacz bibliografię

europejskie prawo konkurencji, europejskie prawo łączności elektronicznej, ogólne zagadnienia stosowania prawa Unii Europejskiej

e-mail: kowalikkrystyna@wp.pl


Dr Małgorzata Krasnodębska – Tomkiel » zobacz bibliografię

polskie i europejskie prawo konkurencji

e-mail: mkrasnodebska@gmail.com