Ta strona korzysta z plików cookies. Możecie Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies zmieniając ustawienia przeglądarki.

          
Szukaj:
O Instytucie Nauk Prawnych PAN
Kierownictwo
Rada Naukowa
Postępowania awansowe
Aktualności
Spotkania naukowe
Aktualne badania naukowe
Zakłady naukowo-badawcze
Inne stanowiska pracy
Wydawnictwa
Towarzystwa i inne organizacje
Studia podyplomowe i szkolenia
Studia doktoranckie
Informacje dla słuchaczy
Zamówienia publiczne
Biblioteka
Polska Bibliografia Prawnicza

Zakłady Naukowe INP PAN

> I. Zakład Prawa Konstytucyjnego i Badań Europejskich
> II. Zakład Badania Instytucji Prawnych/Poznań
> II. A. Poznańskie Centrum Praw Człowieka
> II. B. Centrum Dokumentacji i Informacji o Prawach Człowieka
> II. C. Poznańskie Centrum Prawa Rodzinnego i Praw Dziecka
> III. Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego
> IV. Zakład Prawa Prywatnego
> V. Zakład Prawa Rolnego i Żywnościowego
> VI. Zakład Prawa Karnego
> VII. Zakład Kryminologii
> VIII. Zakład Zagadnień Prawnych Kształtowania i Ochrony Środowiska/Wrocław
> IX. Zakład Prawa Administracyjnego
> X. Zakład Prawa Konkurencji
> XI. Zakład Prawa Pracy
> XII. Zakład Prawa Europejskiego
> XIII. Zakład Polskiego i Europejskiego Prawa Własności Przemysłowej
> Jednoosobowe Stanowiska Pracy Naukowo-Badawczej


II. A. Poznańskie Centrum Praw Człowieka

Instytut Nauk Prawnych PAN
61-725 Poznań, ul. Mielżyńskiego 27/29
tel./fax: 61 85-20-260, 61 85-20-260
email: phrc@man.poznan.pl
www.phrc.pl
dyżury: środa, godz.: 9.00-15.00


BADANIA NAUKOWE
Zakład od kilku lat realizuje w ramach badań naukowych Instytutu Nauk Prawnych PAN tematykę poświęconą przystosowaniu polskiego porządku prawnego do wymogów stawianych przez międzynarodowy system ochrony praw człowieka, międzynarodowym standardom ochrony praw człowieka – mechanizmom ochrony i prawem materialnym w aspekcie porównawczym... czytaj całość >>>Prof. dr hab. Roman Wieruszewski - kierownik » zobacz bibliografię

prawo konstytucyjne, prawa człowieka, europejskie prawo publiczne, prawa uchodźców

e-mail: PHRC@man.poznan.pl


Dr Aleksandra Gliszczyńska – Grabias » zobacz bibliografię

prawne aspekty przeciwdziałania antysemityzmowi, ksenofobii i rasizmowi, dyskryminacji na tle rasowym i religijnym, system ochrony praw człowieka ONZ

e-mail: PHRC@man.poznan.pl


Dr Katarzyna Sękowska-Kozłowska » zobacz bibliografię

ochrona praw człowieka w ramach ONZ, przeciwdziałanie dyskryminacji ze szczególnym uwzględnieniem dyskryminacji ze względu na płeć

e-mail: k.sekowska-kozlowska@inp.pan.pl


Mgr Grażyna Baranowska - sekretarz » zobacz bibliografię

prawa człowieka w Turcji, wymuszone zaginięcia, ochrona praw człowieka w ramach ONZ, prawna ochrona mniejszości narodowych

e-mail: baranowska.g@gmail.com


Mgr Anna Połczyńska » zobacz bibliografię

system ochrony praw człowieka ONZ, prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne, prawo konstytucyjne

e-mail: PHRC@man.poznan.pl


Mgr Anna Wójcik