Ta strona korzysta z plików cookies. Możecie Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies zmieniając ustawienia przeglądarki.

          
Szukaj:
O Instytucie Nauk Prawnych PAN
Kierownictwo
Rada Naukowa
Postępowania awansowe
Aktualności
Spotkania naukowe
Aktualne badania naukowe
Zakłady naukowo-badawcze
Inne stanowiska pracy
Wydawnictwa
Towarzystwa i inne organizacje
Studia podyplomowe i szkolenia
Studia doktoranckie
Informacje dla słuchaczy
Zamówienia publiczne
Biblioteka
Polska Bibliografia Prawnicza

Zakłady Naukowe INP PAN

> I. Zakład Prawa Konstytucyjnego i Badań Europejskich
> II. Zakład Badania Instytucji Prawnych/Poznań
> II. A. Poznańskie Centrum Praw Człowieka
> II. B. Centrum Dokumentacji i Informacji o Prawach Człowieka
> II. C. Poznańskie Centrum Prawa Rodzinnego i Praw Dziecka
> III. Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego
> IV. Zakład Prawa Prywatnego
> V. Zakład Prawa Rolnego i Żywnościowego
> VI. Zakład Prawa Karnego
> VII. Zakład Kryminologii
> VIII. Zakład Zagadnień Prawnych Kształtowania i Ochrony Środowiska/Wrocław
> IX. Zakład Prawa Administracyjnego
> X. Zakład Prawa Konkurencji
> XI. Zakład Prawa Pracy
> XII. Zakład Prawa Europejskiego
> XIII. Zakład Polskiego i Europejskiego Prawa Własności Przemysłowej
> Jednoosobowe Stanowiska Pracy Naukowo-Badawczej


III. Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego

Instytut Nauk Prawnych PAN
00-330 Warszawa; ul. Nowy Świat 72
tel. (22) 65-72-885, pok. 216 (dawny 220)
dyżur: środy w godz. 13.00-15.00


DZIAŁALNOŚCI NAUKOWA

Badania naukowe prowadzanie przez Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego dotyczą nastepujących obszarów:- zagadnienia teoretyczne prawa międzynarodowego publicznego;

- analiza źródeł prawa międzynarodowego, akty jednostronne państw;

- wykonywanie orzeczeń sądów międzynarodowych w krajowym porządku prawnym;
... czytaj całość >>>Dr hab.prof. INP Przemysław Saganek - kierownik

prawo międzynarodowe publiczne (podmioty, źródła, odpowiedzialność, użycie siły, akty jednostronne państw, uznanie międzynarodowe), międzynarodowe prawo gospodarcze, w tym prawo Światowej Organizacji Handlu (WTO); problemy ustrojowe Unii Europejskiej, prawo rynku wewnętrznego

e-mail: psaganek@yahoo.com


Mgr Szymon Zaręba - sekretarz

uznanie międzynarodowe i jego brak, prawo i praktyka ONZ, orzecznictwo międzynarodowe – zwł. Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, problemy prawne na obszarze b. Jugosławii, wybrane zagadnienia z zakresu prawa unijnego

e-mail: s.zareba@inp.pan.pl


Prof. dr hab. Władysław Czapliński » zobacz bibliografię

źródła prawa międzynarodowego, odpowiedzialność międzynarodowa i sukcesja, międzynarodowe prawo karne, zagadnienia międzynarodowoprawne w stosunkach polsko-niemieckich

e-mail: wczaplinski@inp.pan.pl


Dr hab, prof. INP Łukasz Gruszczyński

międzynarodowe prawo gospodarcze, w tym prawo Światowej Organizacji Handlu (WTO) oraz międzynarodowy arbitraż inwestycyjny, regulacja ryzyka, międzynarodowa regulacja wyrobów tytoniowych

e-mail: Lukasz.Gruszczynski@gmail.com


Dr hab.prof. INP Ireneusz C. Kamiński

prawo międzynarodowe publiczne, prawo praw człowieka, europejski system ochrony praw człowieka, swoboda wypowiedzi, prawo porównawcze

e-mail: kamiński@if.uj.edu.pl


Dr Andrzej Jakubowski » zobacz bibliografię

sukcesja państw, międzynarodowy system ochrony dziedzictwa kultury, prawa kulturalne, w tym problematyka praw kolektywnych, kulturalne prawa człowieka

e-mail: andrzejjak@poczta.fm


Dr Bernard Łukańko

sądowe stosowanie prawa międzynarodowego, prawo unijne ze szczególnym uwzględnieniem systemu sądownictwa i sądowego stosowania prawa unijnego, europejskie prawo cywilne, wybrane aspekty prawa niemieckiego

e-mail: b.lukanko@inp.pan.pl


Dr hab. Karolina Wierczyńska » zobacz bibliografię

prawo międzynarodowe publiczne, międzynarodowe prawo karne, Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK)

e-mail: wierka2000@wp.pl


Mgr Agata Kleczkowska

użycie siły w prawie międzynarodowym publicznym, źródła prawa międzynarodowego, uznanie międzynarodowe, organizacje międzynarodowe

e-mail: agata.kleczkowska@inp.pan.pl