Ta strona korzysta z plików cookies. Możecie Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies zmieniając ustawienia przeglądarki.

          
Szukaj:
O Instytucie Nauk Prawnych PAN
Kierownictwo
Rada Naukowa
Postępowania awansowe
Aktualności
Spotkania naukowe
Aktualne badania naukowe
Zakłady naukowo-badawcze
Inne stanowiska pracy
Wydawnictwa
Towarzystwa i inne organizacje
Studia podyplomowe i szkolenia
Studia doktoranckie
Informacje dla słuchaczy
Zamówienia publiczne
Biblioteka
Polska Bibliografia Prawnicza

Zakłady Naukowe INP PAN

> I. Zakład Prawa Konstytucyjnego i Badań Europejskich
> II. Zakład Badania Instytucji Prawnych/Poznań
> II. A. Poznańskie Centrum Praw Człowieka
> II. B. Centrum Dokumentacji i Informacji o Prawach Człowieka
> II. C. Poznańskie Centrum Prawa Rodzinnego i Praw Dziecka
> III. Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego
> IV. Zakład Prawa Prywatnego
> V. Zakład Prawa Rolnego i Żywnościowego
> VI. Zakład Prawa Karnego
> VII. Zakład Kryminologii
> VIII. Zakład Zagadnień Prawnych Kształtowania i Ochrony Środowiska/Wrocław
> IX. Zakład Prawa Administracyjnego
> X. Zakład Prawa Konkurencji
> XI. Zakład Prawa Pracy
> XII. Zakład Prawa Europejskiego
> XIII. Zakład Polskiego i Europejskiego Prawa Własności Przemysłowej
> Jednoosobowe Stanowiska Pracy Naukowo-Badawczej


IV. Zakład Prawa Prywatnego

Instytut Nauk Prawnych PAN
00-330 Warszawa; ul. Nowy Świat 72
tel. (22) 65-72-885, pok. 216 (dawny 220)
dużur: wtorki w godz. 13,00-15,00


Tematem wiodącym prac Zakładu jest Przemiany prawa prywatnego w związku procesami globalizacji i europeizacji. W jego ramach przez poszczególnych pracowników realizowane są zadania badawcze dotyczące następujących zagadnień:


Zadania na rok 2015:

Prawo do "bycia zapomnianym" w sieci Internet na tle prawa do prywatności
- prof. A... czytaj całość >>>Prof. dr hab. Andrzej Bierć - kierownik

prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo handlu elektronicznego, prawo bankowe

e-mail: A.Bierc@inp.pan.pl


Dr Mateusz Grochowski - sekretarz

prawo umów, teoria prawa cywilnego, prawo konsumenckie, sądowe stosowanie prawa

e-mail: mateusz.grochowski@inp.pan..pl


Prof.dr hab. Bogudar Kordasiewicz

prawo cywilne, prawo handlowe, prawo spadkowe, prawo ochrony dóbr osobistych

e-mail: B.Kordasiewicz@inp.pan.pl


Dr hab. Barbara Bajor, prof. INP

prawo cywilne, prawo handlowe, prawo bankowe

e-mail: b.bajor@op.pl


Dr hab. Monika Tarska, prof. INP

prawo cywilne, prawo handlowe, prawo spółek

e-mail: M.Tarska@inp.pan.pl


Dr Joanna Mucha-Kujawa

prawo cywilne, postępowanie cywilne

e-mail: jmucha@inp.pan.pl


Dr Grzegorz Nita-Jagielski

prawo cywilne, prawo handlowe, prawo spółek

e-mail: G.Nita-Jagielski@inp.pan.pl


Mgr Małgorzata Rybiałek

prawo cywilne, prawo handlu elektronicznego

e-mail: rybialek@rybialek.com