Strona główna » Centra Naukowe

Centra Naukowe

Card image cap
Centrum Badań nad Rzetelnością w Nauce

Kierownik: dr n. med. Jan Borysowski

Card image cap
Centrum Polsko-Niemieckich Badań Prawnoporównawczych

Kierownik: dr hab. Bernard Łukańko

Card image cap
Centrum Prawa Wyznaniowego Porównawczego

Kierownik: dr hab. Jacek Falski, prof. INP PAN

Card image cap
Centrum Analiz Prawnych Wspólnej Polityki Rolnej

Kierownik: prof. dr hab. Alina Jurcewicz

Card image cap
Centrum Badań nad Przestępczością Gospodarczą

Kierownik: dr hab. Celina Nowak, prof. INP PAN

Card image cap
Centrum Prawa Rodzinnego i Praw Dziecka

Kierownik: dr hab. Marek Andrzejewski, prof. INP PAN

Card image cap
Poznańskie Centrum Praw Człowieka

Kierownik: dr Katarzyna Sękowska-Kozłowska

Card image cap
Centrum Badań nad Sądowym Stosowaniem Prawa UE

Kierownik: dr hab. Monika Szwarc, prof. INP PAN

Card image cap
Centrum Badań nad Międzynarodowym Prawem Karnym

Kierownik: dr hab. Karolina Wierczyńska, prof. INP PAN

Card image cap
Centrum Prawa Nowych Technologii

Kierownik: dr hab. Paweł Podrecki, prof. INP PAN

Card image cap
Centrum Badań nad Prawem Migracyjnym

Kierownik: dr hab. Witold Klaus, prof. INP PAN