Home Page » Books » The impact of the UN standard of human rights protection on the jurisprudence of the European Court of Human Rights

The impact of the UN standard of human rights protection on the jurisprudence of the European Court of Human Rights


Praca powstała w wyniku realizacji projektu badawczego o nr 2016/21/B/HS5/02057 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Recenzowaną pracę zbiorową należy uznać za dzieło podejmujące problem o dużej doniosłości naukowej i aktualności w prawie międzynarodowym praw człowieka. Kwestia wpływu uniwersalnego systemu praw człowieka na systemy regionalne zyskuje na atrakcyjności badawczej z uwagi na szeroko promowany postulat „dialogu” międzysystemowego i współpracy organów sądowych i quasi-sądowych w tej dziedzinie. (…) W sposób naukowy – ale jednocześnie przystępny – analizuje wpływ ONZ-owskiego systemu ochrony praw człowieka na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Czytelnik zyskuje nie tylko możliwość uzyskania aktualnej wiedzy o dziewięciu najważniejszych traktatach z dziedziny ochrony praw człowieka ONZ i systemie komitetów traktatowych powołanych do kontroli przestrzegania zobowiązań, ale także oddziaływaniu dorobku ONZ‑owskiego na system strasburski. (…) Poza wskazanymi już walorami recenzowanego opracowania, warto także podkreślić, że uzupełnia ono wciąż istniejący w polskiej literaturze prawniczej niedostatek badań i publikacji dotyczących systemu ochrony praw człowieka ONZ.

Z recenzji dr hab. Michała Balcerzaka, prof. UMK

W wielu krajach w Europie, w tym zwłaszcza w Polsce, rośnie znaczenie i rola międzynarodowych mechanizmów ochrony praw człowieka. W pewnych sytuacjach mechanizmy te są jedynym skutecznym środkiem, jakie mają do dyspozycji ofiary naruszeń praw człowieka. Analiza ich wzajemnych relacji i stosowanych metod wykładni powinna być pomocna w poszukiwaniu właściwej międzynarodowej drogi dochodzenia swoich praw. Ten cel przyświecał gronu autorskiemu niniejszej pracy.

Ze Wstępu


Seria: Legal Monographs
Autorzy: Grażyna Baranowska, Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, Anna Hernandez-Połczyńska, Katarzyna Sękowska-Kozłowska, Roman Wieruszewski
Recenzje: dr hab. Michał Balcerzak, prof. UMK
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-66300-58-3 (książka)
e-ISBN: 978-83-66300-59-0 (ebook)
Ilość stron: 318
Format: książka (oprawa twarda), ebook: pdf w OA

Zamówienie można składać na:

cin@inp.pan.pl
wydawnictwo@inp.pan.pl

Cena: książka 82,85 zł, e-book: open access

W zamówieniu prosimy podać tytuł książek oraz liczbę egzemplarzy. Dziękujemy za zainteresowanie naszymi publikacjami.