Home Page » Scientific Centers » Centre for Studies on Research Integrity

Centre for Studies on Research Integrity

dr n. med. Jan Borysowski

brak innych członków

Institute of Law Studies PAS
00-330 Warszawa, Nowy Świat 72


Z początkiem kwietnia 2018 r. w Instytucie rozpoczęło działalność pierwsze w Polsce, interdyscyplinarne Centrum Badań nad Rzetelnością w Nauce. Ośrodek ten powstał m.in. z inicjatywy członka rzeczywistego PAN prof. dr hab. n. med. Andrzeja Górskiego, a jego pierwszym kierownikiem został dr n. med. Jan Borysowski, absolwent I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dr J. Borysowski jest autorem znaczących publikacji z zakresu etyki, w tym artykułu opublikowanego w prestiżowym piśmie BMC Medicine, oraz członkiem działającego przy Prezydium PAN Komitetu Narodowego do spraw Współpracy z Europejską Siecią Komisji do spraw Rzetelności w Nauce (ENRIO).


Prace Centrum będą się skupiały na etycznych i prawnych aspektach prowadzenia badań i publikowania prac naukowych, co przyczyni się do zwiększenia świadomości środowiska naukowego i akademickiego odnośnie do najważniejszych problemów i wyzwań związanych z rzetelnością w nauce.