Home Page » Research structure of ILS PAS

Research structure of ILS PAS

Zakłady Naukowe
Department of Constitutional Law and European Research

Head: dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska, prof. INP PAN

Department of Research on Legal Institutions

Head: dr Katarzyna Sękowska-Kozłowska

Department of Public International Law

Head: dr hab. Przemysław Saganek, prof. INP PAN

Department of Private Law

Head: dr hab. Paweł Podrecki, prof. INP PAN

Department of Agricultural and Food Law

Head: prof. dr hab. Alina Jurcewicz

Department of Criminal Law

Head: dr hab. Jolanta Jakubowska-Hara, prof. INP PAN

Department of Criminology

Head: dr hab. Witold Klaus, prof. INP PAN

Department of Administrative Law

Head: dr hab. Grzegorz Sibiga

Department of Competition Law

Head: dr hab. Grzegorz Materna, prof. INP PAN

Department of Labour Law

Head: prof. dr hab. Jerzy Wratny

Department of European Law

Head: prof. dr hab. Monika Szwarc

Department of Polish and European Industrial Property Law

Head: dr hab. Helena Żakowska-Henzler, prof. INP PAN

Centra Naukowe
Centre for Studies on Research Integrity

Head: dr n. med. Jan Borysowski

Center for Polish-German Comparative Law Studies

Head: dr hab. Bernard Łukańko

Centrum Prawa Nowych Technologii

Head: dr hab. Paweł Podrecki, prof. INP PAN

Centrum Badań nad Przestępczością Gospodarczą

Head: dr hab. Celina Nowak, prof. INP PAN

Center for research on International Criminal Law

Head: dr hab. Karolina Wierczyńska, prof. INP PAN

Centrum Badań nad Prawem Migracyjnym

Head: dr hab. Witold Klaus, prof. INP PAN

Center for Research on Judicial Application of EU Law

Head: prof. dr hab. Monika Szwarc

Centrum Prawa Rodzinnego i Praw Dziecka

Head: dr hab. Marek Andrzejewski, prof. INP PAN

Centrum Prawa Wyznaniowego Porównawczego

Head: dr hab. Jacek Falski, prof. INP PAN

Poznańskie Centrum Praw Człowieka

Head: dr Katarzyna Sękowska-Kozłowska