Home Page » Research structure of ILS PAS

Research structure of ILS PAS

Zakłady Naukowe
Department of Constitutional Law and European Research

Manager: dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska, prof. INP PAN

Department of Research on Legal Institutions

Manager: dr Katarzyna Sękowska-Kozłowska

Department of International Public Law

Manager: dr hab. Przemysław Saganek, prof. INP PAN

Department of Private Law

Manager: dr hab. Paweł Podrecki, prof. INP PAN

Department of Agricultural and Food Law

Manager: prof. dr hab. Alina Jurcewicz

Department of Criminal Law

Manager: dr hab. Jolanta Jakubowska-Hara, prof. INP PAN

Department of Criminology

Manager: dr hab. Witold Klaus, prof. INP PAN

Department of Administrative Law

Manager: dr hab. Grzegorz Sibiga

Department of Competition Law

Manager: dr hab. Grzegorz Materna, prof. INP PAN

Department of Labour Law

Manager: prof. dr hab. Jerzy Wratny

Department of European Law

Manager: dr hab. Monika Szwarc, prof. INP PAN

Department of Polish and European Industrial Property Law

Manager: dr hab. Helena Żakowska-Henzler, prof. INP PAN

Centra Naukowe
Centre for Studies on Research Integrity

Manager: dr n. med. Jan Borysowski

Center for Polish-German Comparative Law Studies

Manager: dr hab. Bernard Łukańko

Centrum Prawa Nowych Technologii

Manager: dr hab. Paweł Podrecki, prof. INP PAN

Centrum Badań nad Przestępczością Gospodarczą

Manager: dr hab. Celina Nowak, prof. INP PAN

Centre for Legal Analysis of the Common Agricultural Policy

Manager: prof. dr hab. Alina Jurcewicz

Centrum Badań nad Międzynarodowym Prawem Karnym

Manager: dr hab. Karolina Wierczyńska, prof. INP PAN

Centrum Badań nad Prawem Migracyjnym

Manager: dr hab. Witold Klaus, prof. INP PAN

Centrum Badań nad Sądowym Stosowaniem Prawa UE

Manager: dr hab. Monika Szwarc, prof. INP PAN

Centrum Prawa Rodzinnego i Praw Dziecka

Manager: dr hab. Marek Andrzejewski, prof. INP PAN

Centrum Prawa Wyznaniowego Porównawczego

Manager: dr hab. Jacek Falski, prof. INP PAN

Poznańskie Centrum Praw Człowieka

Manager: dr Katarzyna Sękowska-Kozłowska