Home Page » Research structure of ILS PAS » Department of Research on Legal Institutions

Department of Research on Legal Institutions


dr hab. Przemysław Saganek, prof. INP PAN

dr Szymon Zaręba

prof. dr hab. Władysław Czapliński
dr hab. Łukasz Gruszczyński, prof. INP PAN
dr hab. Ireneusz C. Kamiński, prof. INP PAN
dr hab. Karolina Wierczyńska, prof. INP PAN
dr Andrzej Jakubowski
dr Bernard Łukańko
dr Agata Kleczkowska

Instytut Nauk Prawnych
Polskiej Akademii Nauk
ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
00-330 Warszawa
tel. 22 65-72-885
pok. 216 (dawny 220)
dyżur: środy w godz. 13.00-15.00


Obszary badawcze

 • zagadnienia teoretyczne prawa międzynarodowego publicznego;
 • analiza źródeł prawa międzynarodowego, akty jednostronne państw;
 • wykonywanie orzeczeń sądów międzynarodowych w krajowym porządku prawnym;
 • podmiotowość w prawie międzynarodowym;
 • uznanie międzynarodowe;
 • odpowiedzialność międzynarodowa państw;
 • międzynarodowe sądownictwo karne;
 • samostanowienie i secesja w prawie międzynarodowym;
 • nabycie i utrata terytorium państwowego;
 • sukcesja państw;
 • organizacje międzynarodowe;
 • kompetencje dorozumiane organizacji międzynarodowych;
 • międzynarodowa ochrona praw człowieka;
 • regionalne systemy ochrony praw człowieka, w szczególności Europejski Trybunał Praw Człowieka;
 • ochrona dziedzictwa kultury w prawie międzynarodowym;
 • prawo konfliktów zbrojnych oraz międzynarodowe prawo humanitarne;
 • międzynarodowe prawo handlowe oraz międzynarodowy arbitraż inwestycyjny;
 • global governance;
 • użycie siły w prawie międzynarodowym;
 • status zbrojnych aktorów niepaństwowych.

Obecnie realizowane projekty badawcze

 • „Sytuacja prawna podmiotów nieuznawanych w prawie międzynarodowym” – NCN, kierownik projektu: prof. dr hab. Władysław Czapliński, główny wykonawca: dr Agata Kleczkowska, uczestnicy: dr hab., Przemysław Saganek, prof. INP PAN, mgr Szymon Zaręba, 2015-2019.
 • „Legal Position of Unrecognized Subjects in Contemporary International Law” – Polska Akademia Nauk i National Chengchi University w Tajpej, kierownik projektu: prof. dr hab. Władysław Czapliński, uczestnicy: dr hab., Przemysław Saganek, prof. INP PAN, dr Agata Kleczkowska, mgr Szymon Zaręba, 2017-2018.
 • „Regulacja elektronicznych systemów dostarczania nikotyny (e-papierosów): krajowe i międzynarodowe wyzwania prawne”, NCN, kierownik projektu: dr hab. Łukasz Gruszczyński, prof. INP PAN, 2017-2019.
 • „Committee on Participation in Global Cultural Heritage Governance” – ILA, kierownik i szef komitetu: dr Andrzej Jakubowski, 2017-2022.
 • „Cultural Heritage and Global Change” – program Unii Europejskiej ERA-NET Heritage Plus, kierownik: dr Andrzej Jakubowski, 2015-2018.
 • „Odpowiedzialność za zbrodnie popełniane przez zbrojnych aktorów niepaństwowych” – perspektywa krajowa i międzynarodowa”, NCN, kierownik projektu: dr Agata Kleczkowska, 2017-2019.
 • „Zwyczajowe prawo użycia siły” – MNiSW (dotacja celowa dla młodych naukowców), kierownik projektu: dr Agata Kleczkowska, 2017-2018.
 • „Dorozumiane uznanie państwa przez organizację międzynarodową” – MNiSW (dotacja celowa dla młodych naukowców), kierownik projektu: mgr Szymon Zaręba, 2017-2018.