Current Issues of EU Criminal Law


Książka przedstawia obraz wybranych aktualnych problemów prawa karnego UE narysowany z różnych perspektyw. Omawiane zagadnienia obejmują: dialog sądowy między sądami krajowymi, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka (ETPCz); odpowiednią ochronę praw uczestników postępowania karnego w Państwach Członkowskich UE; relacje Prokuratury Europejskiej (EPPO) z państwami nieuczestniczącymi we wzmocnionej współpracy; wzajemne zaufanie w kontekście uzyskiwania dowodów elektronicznych; orzecznictwo TSUE dotyczące współpracy w sprawach karnych; pozbawianie nielegalnych aktywów w kontekście praw ofiar i konfiskaty in rem; harmonizację prawa karnego materialnego w zakresie definicji przestępstwa gwałtu i przestępstwa farmaceutycznego; niewystarczające wykorzystanie alternatyw wobec kary pozbawienia wolności. Autorzy wskazują istniejące problemy wymagające rozwiązania na poziomie unijnym i krajowym oraz nakreślają przyszłe kierunki rozwoju prawa karnego UE.


Podejmowane w publikacji problemy badawcze są doniosłe prawnie i bardzo aktualne. Autorki i Autorzy poruszają w swoich opracowaniach kwestie żywo dyskutowane w doktrynie prawa karnego i europejskiego, przede wszystkim doktrynie zagranicznej, wynikające zarówno z nowych aktów prawa pochodnego UE, jak również z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że Autorki i Autorzy podejmują również wątki dotyczące wzajemnych relacji między dorobkiem Rady Europy a dorobkiem Unii Europejskiej.

/z recenzji prof. dr hab. Moniki Szwarc/

Monografia jest dostępna w modelu Open Access w repozytorium INP PAN e-Biblioteka Prawnicza.
 
Poniżej zamieszczamy wykaz opublikowanych rozdziałów:

Seria: Legal Monographs
Redaktor: Dr Ariadna H. Ochnio, Dr hab. Hanna Kuczyńska
Recenzje: Prof. Dr hab. Monika Szwarc
Rok wydania: Warsaw 2022
ISBN: 978-83-66300-70-5
e-ISBN: 978-83-66300-72-9
Liczba stron: 218
Format: książka (oprawa miękka), ebook: pdf

Zamówienie można składać na:

cin@inp.pan.pl
wydawnictwo@inp.pan.pl

Cena: 341,22 zł, ebook: OA

W zamówieniu prosimy podać tytuł książek oraz liczbę egzemplarzy. Dziękujemy za zainteresowanie naszymi publikacjami.