Koncepcja zbrodni przeciwko ludzkości w międzynarodowym prawie karnym – Michał Jan Filipek


Nakładem Wydawnictwa Instytutu Nauk Prawnych PAN ukazała się kolejna monografia z serii: „Rozprawy Prawnicze. Seria monograficzna Instytutu Nauk Prawnych PAN”– monografia dr Michała Jana Filipka „Koncepcja zbrodni przeciwko ludzkości w międzynarodowym prawie karnym”.

Z recenzji wydawniczych:

„Autor przeprowadził bardzo szerokie rozważania, nie ograniczając się jedynie do postanowień Statutu Rzymskiego, ale wziął pod uwagę korzenie historyczne, włączył prace Komisji Prawa Międzynarodowego, statuty trybunałów ad hoc, trybunałów hybrydowych. Dzięki temu praca stała się wnikliwym opracowaniem dotyczącym kształtowania się pojęcia „zbrodni przeciwko ludzkości” w Statucie Międzynarodowego Trybunału Karnego. Autor ukazał bogactwo uwarunkowań dotyczących powstania prawnej postaci definicji zbrodni przeciwko ludzkości, a zatem stanowiącej jej najszersze odniesienie”.

dr hab. Elżbieta Karska, prof. UKSW

„Rozprawę należy uznać za gruntowne i wyczerpujące […] studium koncepcji zbrodni przeciwko ludzkości w świetle Statutu Rzymskiego Międzynarodowego Trybunału Karnego. Praca charakteryzuje się zasługującym na pochwałę zaangażowaniem badawczym. […] Treść rozprawy wskazuje na biegłą znajomość badanej problematyki, a także ogólną wiedzę teoretyczną Autora w zakresie prawa międzynarodowego, w tym zwłaszcza międzynarodowego prawa karnego i międzynarodowej ochrony praw człowieka, a także teorii prawa karnego”.

dr. hab. Michał Balcerzak, prof. UMK


Autor: Michał Jan Filipek
Recenzje: dr hab. Michał Balcerzak, prof. UMK, dr hab. Elżbieta Karska, prof. UKSW
Seria wydawnicza: Rozprawy Prawnicze. Seria monograficzna INP PAN
ISBN: 978-83-66300-11-8 (książka)
e-ISBN: 978-83-66300-12-5 (ebook)
DOI: 10.5281/zenodo.3754262
Ilość stron: 429

Zamówienie można składać na:

cin@inp.pan.pl
wydawnictwo@inp.pan.pl

Cena: 231 zł brutto

W zamówieniu prosimy podać tytuł książek oraz liczbę egzemplarzy. Dziękujemy za zainteresowanie naszymi publikacjami.
Proszę podać pełen adres do wysyłki/ w przypadku zamówienia ebooków proszę podać adres, jaki należy umieścić na fakturze, wystawianej dla zamówienia