Narzędzia technologiczne usług informacyjnych biblioteki Instytutu Nauk Prawnych PAN


Biblioteka INP PAN jest biblioteką posiadającą księgozbiór o charakterze naukowym nastawioną na gromadzenie i udostępnianie zasobów o tematyce prawniczej. Jako instytucja państwowa, finansowana ze środków publicznych, powinna udostępniać informacje wartościowe. Współcześnie, nacisk użytkowników na pozyskiwanie informacji natychmiastowej i bezpośredniej wymusza udostępnianie zasobów nie tylko stacjonarnie, ale również przez Internet.

Zasoby informacyjne stanowią ważną wartość dla instytucji, stąd udostępnianie ich stało się istotnym zadaniem dla bibliotek naukowych oraz bibliotek posiadających księgozbiór o charakterze naukowym. Zasoby informacyjne biblioteki INP PAN są podzielone na dziewięć części, z których każda spełnia inne zadanie i odpowiada na inne potrzeby informacyjne odbiorców. W stale zmieniającym się środowisku, biblioteki muszą wprowadzać zmiany w sposobie zarządzania swoimi zasobami i udostępniania ich, dyktowane ewoluującymi potrzebami użytkowników. Biblioteka INP PAN wychodzi naprzeciw nowym oczekiwaniom użytkowników udostępniając zarówno swój katalog, publikacje pracowników INP PAN, czasopisma wydawane poprzez Wydawnictwo INP PAN, jak i zapewniając dostęp do zewnętrznych baz komercyjnych oraz działających w otwartym dostępie.

Narzędzia informatyczne, z których korzysta biblioteka INP PAN to KOHA, OJS i DSpace. Są to funkcjonalne open source’owe narzędzia, będące jednymi z najpopularniejszych w swojej dziedzinie i chętnie wykorzystywanymi przez różnego rodzaju instytucje. Zarządzanie zasobami INP PAN za pomocą tych narzędzi ułatwia bibliotekarzom opracowywanie i udostępnianie zasobów, a użytkownikom daje możliwość szybszego i pełnego dostępu do potrzebnych im informacji.


Tematem książki jest analiza narzędzi cyfrowych wykorzystywanych do zarządzania zasobami cyfrowymi Biblioteki INP PAN. Podejmowane w publikacji studium przypadku, omówione na tle historycznie zachodzących zmian, obrazuje złożoność problemów przed jakimi stają współczesne biblioteki działające w instytucjach naukowych. Pomimo silnego rozwoju cyfryzacji usług bibliotecznych nadal borykają się z problemami braku finansowania i niezrozumienia ich potrzeb wśród decydentów. Zmiana w zarządzaniu zasobami w kierunku cyfryzacji i digitalizacji pociąga za sobą uruchamianie systemów informatycznych wspierających procesy informacyjne. Wymusza to ciągłe dostosowywanie usług bibliotecznych do nowej rzeczywistości, ale też finansowanie wdrożenia coraz bardziej skomplikowanych i rozbudowanych systemów informatycznych.

Z recenzji dr Leszka Szafrańskiego


Autor: Aleksandra Grządka
Recenzja: dr hab. Mateusz Błachucki, dr Leszek Szafrański
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-66300-48-4 (książka)
e-ISBN: 978-83-66300-49-1 (ebook)
DOI: 10.5281/zenodo.5790748
Ilość stron: 99

Zamówienie można składać na:

cin@inp.pan.pl
wydawnictwo@inp.pan.pl

Cena:

W zamówieniu prosimy podać tytuł książek oraz liczbę egzemplarzy. Dziękujemy za zainteresowanie naszymi publikacjami.
Proszę podać pełen adres do wysyłki/ w przypadku zamówienia ebooków proszę podać adres, jaki należy umieścić na fakturze, wystawianej dla zamówienia