Procedury specjalne Rady Praw Człowieka ONZ – monografia Anny Hernandez-Połczyńskiej


Nakładem Wydawnictwa Instytutu Nauk Prawnych PAN ukazała się kolejna monografia z serii: „Rozprawy Prawnicze. Seria monograficzna Instytutu Nauk Prawnych PAN” – monografia Anny Hernandez-Połczyńskiej: Procedury specjalne Rady Praw Człowieka ONZ.

Z recenzji wydawniczych:

„Autorka postawiła przed sobą podwójnie trudne zadanie. Po pierwsze, analizowane mechanizmy mają charakter rozwojowy. […] Po drugie, liczba badanych procedur jest znacząca. Ujęcie zagadnienia w sposób syntetyczny i komunikatywny było więc nie lada wyzwaniem. Należy przyjąć, że Autorka bardzo dobrze sobie z nim poradziła.”

prof. dr hab. Barbara Mikołajczyk

„Monografia powstała w społecznie interesującym momencie, kiedy potrzeba oraz znaczenie nauki i nauczania o prawach człowieka bywają podważane przez niektóre podmioty życia publicznego. Rozprawa dostarcza impulsu do dyskusji o jednej z płaszczyzn ochrony praw człowieka, koncentrując się na miękkich instrumentach ich oddziaływania, bliskich sferze edukacji. Działalność Rady Praw Człowieka wraz z jej wiodącym mechanizmem procedur specjalnych spełnia na poziomie uniwersalnym i taką, edukacyjno-popularyzatorską funkcję.”

prof. dr hab. Andrzej Bisztyga


Autor: Anna Hernandez-Połczyńska
Recenzje: prof. dr hab. Barbara Mikołajczyk, prof. dr hab. Andrzej Bisztyga
Seria wydawnicza: Rozprawy Prawnicze. Seria monograficzna INP PAN
ISBN: 978-83-66300-07-1 (książka)
e-ISBN: 978-83-66300-08-8 (ebook)
DOI: 10.5281/zenodo.3540724
Ilość stron: 221

Zamówienie można składać na:

cin@inp.pan.pl
wydawnictwo@inp.pan.pl

Cena: 145,28 zł brutto

W zamówieniu prosimy podać tytuł książek oraz liczbę egzemplarzy. Dziękujemy za zainteresowanie naszymi publikacjami.
Proszę podać pełen adres do wysyłki/ w przypadku zamówienia ebooków proszę podać adres, jaki należy umieścić na fakturze, wystawianej dla zamówienia