Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej jako instytucjonalny zastępca prawno-procesowy Skarbu Państwa – Joanna Mucha Kujawa


Nakładem Wydawnictwa Instytutu Nauk Prawnych PAN ukazała się długo oczekiwana na rynku wydawniczym monografia z serii: „Rozprawy Prawnicze. Seria monograficzna Instytutu Nauk Prawnych PAN” – publikacja Joanny Muchy-Kujawy: Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej jako instytucjonalny zastępca prawno-procesowy Skarbu Państwa.

Z recenzji wydawniczych:

„W polskiej literaturze brak dotąd takiego kompleksowego opracowania, które jest nie tylko dobrze skonstruowane, ale wartościowe na poziomie teoretycznym. Należy przy tym podkreślić, że problematyka ta nie jest łatwa, gdyż dotyczy wielu aspektów funkcjonowania instytucji zastępstwa podmiotu, którym jest Skarb Państwa. Szczególnie istotne jest ponadto, że na rynku ukazuje się książka, która jest odbiciem rozważań dogmatycznych i prawno-porównawczych. Podjętą w książce problematykę ocenić należy również jako aktualną i mającą istotne znaczenie poznawcze. Monografia nie tylko przedstawia dotychczasową wiedzę, ale wytycza jednocześnie kierunki jej dalszego rozwoju”.

dr. hab. Paweł Podrecki, prof. INP PAN

„Monografia jest pierwszą tego typu publikacją książkową na naszym rynku wydawniczym. Uzupełnia tym samym zaistniałą lukę publikacyjną w powyższym zakresie i wzbogaca w sposób znaczący dotychczasowe wypowiedzi dotyczące PG RP (wcześniej Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa). […] Użyteczność publikacji wobec aktualności tytułowej problematyki jest oczywista. Należy się spodziewać, że książka będzie przedmiotem zainteresowania zarówno teoretyków prawa, jak i osób praktykujących w obrębie prawa sądowego cywilnego. Może być inspiracją badawczą dla innych osób zajmujących się problematyką postępowania cywilnego”.

prof. dr. hab. Tadeusz Wiśniewski


Autor: Joanna Mucha-Kujawa
Recenzje: prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski, dr hab. Paweł Podrecki, prof. INP PAN
Seria wydawnicza: Rozprawy Prawnicze. Seria monograficzna INP PAN
ISBN: 978-83-66300-13-2 (książka)
e-ISBN: 978-83-66300-14-9 (ebook)
DOI: 10.5281/zenodo.3593811
Ilość stron: 290

Zamówienie można składać na:

cin@inp.pan.pl
wydawnictwo@inp.pan.pl

Cena: 148 zł brutto

W zamówieniu prosimy podać tytuł książek oraz liczbę egzemplarzy. Dziękujemy za zainteresowanie naszymi publikacjami.
Proszę podać pełen adres do wysyłki/ w przypadku zamówienia ebooków proszę podać adres, jaki należy umieścić na fakturze, wystawianej dla zamówienia