Sąd własności intelektualnej – struktura, kognicja i prymat właściwości


Monografia dr Krzysztofa Kurosza (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego) to kolejna monografia wydana przez Instytut Nauk Prawnych Pan w serii Frontiers Research. Publikacja, wydana w modelu Open Access, jest dostępna e-Bibliotece Prawniczej.

1 lipca 2020 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, wprowadzająca wyspecjalizowane sądy do spraw ochrony własności intelektualnej. Spowodowała ona konieczność określenia zakresu spraw podlegających rozpoznaniu przez wyspecjalizowane sądy. W monografii decydowanie przez sąd własności intelektualnej o zakresie swojej rzeczowej lub miejscowej właściwości zostało ukazane w szerszym kontekście specyfiki organizacji sądów własności intelektualnej i zakresu kognicji. Autor wyczerpująco omówił trudności kwalifikacyjne wynikające z szerokich granic własności intelektualnej, zbieg norm ochrony konkurencji i ochrony przed nieuczciwą konkurencją oraz zagadnienie komercyjnego wykorzystania dóbr osobistych. Walorem publikacji są odniesienia do materiałów przygotowawczych, wskazujących cel, jaki chciał osiągnąć projektodawca, a następnie ustawodawca. Ich wykorzystanie do analiz dogmatycznych pozwala na poszerzenie wiedzy na temat obiektywnego kontekstu powstania aktu prawnego, ułatwiając zobiektywizowaną analizę ratio legis.

W konkluzji recenzji wydawniczej dr hab. Paweł Podrecki, prof. INP PAN wskazał: Monografia jest krytycznym spojrzeniem Autora na proces wprowadzania zmian legislacyjnych w procesie rozstrzygania spraw własności intelektualnej, co uzasadnia jej wysoką ocenę merytoryczną. Książka może być inspiracją i refleksją, wyznaczającą drogę do nowych środków, które mogą okazać się skuteczniejszym narzędziem egzekwowania prawa.


Publikacja wydana w modelu Open Access jest dostępna w e-Bibliotece Prawniczej.
Zachęcamy do lektury!


Autor: Krzysztof Kurosz
Recenzje: dr hab. Paweł Podrecki, prof. INP PAN
Seria wydawnicza: Frontier Research
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-66300-39-2
e-ISBN: 978-83-66300-40-8 (ebook)
DOI: 10.5281/zenodo.5147591
Ilość stron: 120
Format: ebook pdf, druk
Cena: 25 zł brutto

Zamówienie można składać na:

cin@inp.pan.pl
wydawnictwo@inp.pan.pl

Cena: 25 zł

W zamówieniu prosimy podać tytuł książek oraz liczbę egzemplarzy. Dziękujemy za zainteresowanie naszymi publikacjami.
Proszę podać pełen adres do wysyłki/ w przypadku zamówienia ebooków proszę podać adres, jaki należy umieścić na fakturze, wystawianej dla zamówienia