Szanse i zagrożenia dla uczestników rynku energetycznego – red. Grzegorz Materna, Jarosław Król


Monografia podejmuje wiele aktualnych wątków z zakresu polskiego prawa energetycznego oraz polityki energetycznej. Analizie poddane zostały zagadnienia ustrojowe, materialnoprawne oraz procesowe. Recenzowana monografia stanowi podsumowanie konferencji naukowej i zbiera w formie pisemnej referaty wygłoszone w jej trakcie. Zarówno konferencja, jak i publikacja stanowią ciekawy głos w rozwoju prawa energetycznego w Polsce.

Publikacja zawiera rozważania szczegółowe dotyczące stosowania zasad ogólnych w postępowaniu przed Prezesem URE czy dotyczące procesu inwestycyjnego morskiej energetyki wiatrowej, jak i ogólne dotyczące charakteru prawnego przed Koordynatorem ds. negocjacji przy Prezesie URE czy różnych instytucji ochrony konsumentów w sektorze energetycznym.

Bardzo ciekawe rozważania poświęcone zostały operatorom systemów elektroenergetycznych czy instytucji sprzedaży rezerwowej. Dodatkowo kilka rozdziałów dotyczy zagadnień z zakresu polityki energetycznej, np. dylematu dotyczącego przyszłości systemu energetyki w Polsce. Wśród autorów książki zauważyć można zainteresowanie nowymi zagadnieniami w prawie energetycznym, tj. wykorzystywanie metody blockchain w tym sektorze. Książka zawiera również omówienie zagadnień z pogranicza prawa energetycznego i prawa podatkowego.

Monografia, będąca efektem współpracy Fundacji „Mercatus et Civis” z Instytutem Nauk Prawnych PAN, stanowi wieloaspektową analizę zagadnień związanych z obecnymi wyzwaniami, jakie stoją przed prawem energetycznym oraz przed uczestnikami rynku energetycznego (szeroko rozumianymi podmiotami wytwarzającymi i dystrybuującymi energię) zarówno na poziomie regulacji państwowej oraz na poziomie odbiorców energii. Wspólna, cykliczna inicjatywa stanowi forum debaty przedstawicieli nauki i gospodarki. Prezentowane w publikacji artykuły stanowią rozwinięcie referatów wygłoszonych podczas II Energetycznego Forum Nauki i Gospodarki „Szanse i zagrożenia dla uczestników rynku energii”, odbywającego się pod patronatem Ministra Energii i Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

W monografii poruszono jedynie wybrane zagadnienia szans i zagrożeń dla uczestników rynku energii, wynikające z jego rozwoju. Wraz z ewoluującymi warunkami gospodarczymi uczestnicy rynku i regulatorzy stają przed wciąż nowymi wyzwaniami. Fakt ten czyni stale aktualnym tytułowy temat niniejszej publikacji.

Monografia jest dostępna w e-Bibliotece Prawniczej w modelu OA.


Autor: Grzegorz Materna, Jarosław Król
Recenzje: dr hab. Mateusz Błachucki, prof. INP PAN; prof. dr hab. Marcin Trzebiatowski
Seria wydawnicza:
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-66300-41-5 (książka)
e-ISBN: 978-83-66300-42-2 (ebook)
Ilość stron: 178
Format: książka (oprawa miękka), ebook: pdf OA
Cena: 40 zł brutto

Zamówienie można składać na:

cin@inp.pan.pl
wydawnictwo@inp.pan.pl

Cena: 40 zł

W zamówieniu prosimy podać tytuł książek oraz liczbę egzemplarzy. Dziękujemy za zainteresowanie naszymi publikacjami.
Proszę podać pełen adres do wysyłki/ w przypadku zamówienia ebooków proszę podać adres, jaki należy umieścić na fakturze, wystawianej dla zamówienia