Strona główna » Struktura badawcza INP PAN

Struktura badawcza INP PAN

Zakłady Naukowe
Zakład Prawa Konstytucyjnego i Badań Europejskich

Kierownik: dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska, prof. INP PAN

 
Zakład Badania Instytucji Prawnych

Kierownik: dr Katarzyna Sękowska-Kozłowska

 
Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego

Kierownik: dr hab. Przemysław Saganek, prof. INP PAN

 
Zakład Prawa Prywatnego

Kierownik: dr hab. Paweł Podrecki, prof. INP PAN

 
Zakład Prawa Rolnego i Żywnościowego

Kierownik: prof. dr hab. Alina Jurcewicz

 
Zakład Prawa Karnego

Kierownik: dr hab. Jolanta Jakubowska-Hara, prof. INP PAN

 
Zakład Kryminologii

Kierownik: dr hab. Witold Klaus, prof. INP PAN

 
Zakład Zagadnień Prawnych Kształtowania i Ochrony Środowiska

Kierownik: dr hab. Adam Habuda, prof. INP PAN

 
Zakład Prawa Administracyjnego

Kierownik: dr hab. Grzegorz Sibiga, prof. INP PAN

 
Zakład Prawa Konkurencji

Kierownik: dr hab. Grzegorz Materna, prof. INP PAN

 
Zakład Prawa Pracy

Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Wratny

 
Zakład Prawa Europejskiego

Kierownik: prof. dr hab. Monika Szwarc

 
Zakład Polskiego i Europejskiego Prawa Własności Przemysłowej

Kierownik: dr hab. Helena Żakowska-Henzler, prof. INP PAN

 
Centra Naukowe
Centrum Badań nad Rzetelnością w Nauce

Kierownik: dr n. med. Jan Borysowski

 
Centrum Polsko-Niemieckich Badań Prawnoporównawczych

Kierownik: dr hab. Bernard Łukańko

 
Centrum Prawa Nowych Technologii

Kierownik: dr hab. Paweł Podrecki, prof. INP PAN

 
Centrum Badań nad Przestępczością Gospodarczą

Kierownik: dr hab. Celina Nowak, prof. INP PAN

 
Centrum Analiz Prawnych Wspólnej Polityki Rolnej

Kierownik: prof. dr hab. Alina Jurcewicz

 
Centrum Badań nad Międzynarodowym Prawem Karnym

Kierownik: dr hab. Karolina Wierczyńska, prof. INP PAN

 
Centrum Badań nad Prawem Migracyjnym

Kierownik: dr hab. Witold Klaus, prof. INP PAN

 
Centrum Badań nad Sądowym Stosowaniem Prawa UE

Kierownik: prof. dr hab. Monika Szwarc

 
Centrum Prawa Rodzinnego i Praw Dziecka

Kierownik: dr hab. Marek Andrzejewski, prof. INP PAN

 
Centrum Prawa Wyznaniowego Porównawczego

Kierownik: dr hab. Jacek Falski, prof. INP PAN

 
Poznańskie Centrum Praw Człowieka

Kierownik: dr Katarzyna Sękowska-Kozłowska