Strona główna » Struktura badawcza INP PAN » Centrum Badań nad Sądowym Stosowaniem Prawa UE

Centrum Badań nad Sądowym Stosowaniem Prawa UE


Center for Research on Judicial Application of EU Law (CEREJA-EU)

Przedmiotem badań podejmowanych przez Centrum jest szeroko rozumiana problematyka stosowania prawa Unii Europejskiej w krajowym porządku prawnym, obejmująca wykształcone i rozwijane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej mechanizmy zapewnienia skuteczności prawa UE oraz ich aplikacja w krajowych postępowaniach sądowych. Badania o charakterze horyzontalnym, komplementarnym względem badań nad konkretnymi obszarami prawa materialnego polskiego i UE prowadzone są z perspektywy teoretycznej i dogmatycznej, a także funkcjonalnej.


Do podstawowych zadań Centrum należą:

 • badania nad sądowymi mechanizmami zapewnienia efektywności prawa Unii Europejskiej w krajowym porządku prawnym (takimi jak zasada pierwszeństwa, zasada bezpośredniej skuteczności, zasada prounijnej wykładni, zasada autonomii proceduralnej, zasada skutecznej ochrony sądowej), poprzez analizowanie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i formułowanie wniosków doniosłych dla praktyki krajowej, w szczególności ochrony uprawnień unijnych w postępowaniach krajowych, a także poprzez analizowanie orzecznictwa sądów polskich i sądów innych państw członkowskich UE w ujęciu prawno-porównawczym;
 • przygotowywanie analiz oraz opinii prawnych z zakresu sądowego stosowania prawa Unii Europejskiej (własnych i zleconych);
 • współpraca z ośrodkami badawczymi krajowymi i zagranicznymi oraz środowiskiem praktyków zaangażowanych w sądowe stosowanie prawa UE w krajowym porządku prawnym, w szczególności sędziami, adwokatami, radcami prawnymi;
 • działania popularyzatorskie, takie jak: seminaria, konferencje, szkolenia dotyczące wybranych aspektów sądowego stosowania prawa UE;
 • pozyskiwanie grantów na badania oraz działalność popularyzatorską w zakresie sądowego stosowania prawa UE.

Publikacje wspólne zespołu pracowników naukowych Zakładu Prawa Europejskiego:

 • Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, A. Wróbel (red.), tom II – Zasady – orzecznictwo – piśmiennictwo, pod redakcją M. Szwarc-Kuczer, K. Kowalik-Bańczyk, Warszawa 2007, ss. 1049;
 • Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i karnych, A. Wróbel, W. Czapliński (red.), Warszawa 2007, ss. 490 (publikacja będąca efektem realizacji projektu badawczego prowadzonego w INP PAN w latach 2005-2006);
 • Karta Praw Podstawowych w europejskim i krajowym porządku prawnym, A. Wróbel (red.), Warszawa 2009, ss. 396 (publikacja będąca efektem realizacji projektu badawczego prowadzonego w INP PAN w 2009 r.);
 • Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, tom I, wydanie 2, A. Wróbel (red.) Warszawa 2010, ss. 1060;
 • Zapewnienie efektywności orzeczeń sądów międzynarodowych w polskim porządku prawnym, A. Wróbel (red.), Warszawa 2011, ss. 976 (publikacja będąca efektem realizacji projektu badawczego realizowanego w INP PAN w latach 2008-2010);
 • Karta Praw Podstawowych. Komentarz, A. Wróbel (red.), Warszawa 2013, ss. 1443;
 • Skutki braku notyfikacji przepisów technicznych ustawy o grach hazardowych dla wymiaru sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polskiej, M. Taborowski (red.), Warszawa 2017.

Udział w pracach nad Systemem Prawa Unii Europejskiej pod redakcją prof. A. Wróbla (wyd. Beck):
A. Sołtys, (tom III, Wykładnia Prawa UE, 2018, tom I, Podstawy i źródła prawa Unii Europejskiej, 2020)
M. Szwarc (tom VII, Prawo rynku wewnętrznego, 2020, tom I, Podstawy i źródła prawa Unii Europejskiej, 2020)
D. Miąsik (Zasady prawa UE, w przygotowaniu)

 • Dr hab. M. Domańska, dr hab. D. Miąsik, dr hab. M. Szwarc – The application of EU law by Polish courts – 15 years of experience and challenges for the future, realizacja projektu w ramach „Excellence in Legal Research. Promoting Polish achievements in the area of legal sciences abroad” (grant konkursowy udzielony przez MNiSzW)
 • Prof. D. Miąsik, dr A. Sołtys – sprawozdawcy krajowi wyznaczeni przez Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego na XXIX Kongres FÉDÉRATION INTERNATIONALE POUR LE DROIT EUROPÉEN (FIDE), który odbędzie się w Hadze, w dniach 12-15 maja 2021 r.
 • Publikacja zawierająca raport krajowy autorstwa Prof. D. Miąsika i dr A. Sołtys ukazała się w pracy zbiorowej pt. National Courts and the Enforcement of EU Law. The Pivotal Role of National Courts in the EU Legal Order, The XXIX FIDE Congress in The Hague, 2020 Congress Publications, Vol. 1, red, M. Botman, J. Langer, the Hague 2020
 • Dr A. Sołtys – prace badawcze prowadzone w ramach realizacji grantu konkursowego „Excellence in Legal Research. Promoting Polish achievements in the area of legal sciences abroad” udzielonego przez MNiSzW
 • Dr A. Sołtys – prace badawcze prowadzone w ramach realizacji grantu NCN 2017/27/B/HS5/03043 pt. Konstytucjonalizm europejski. Pluralistyczna koncepcja relacji prawa unijnego i krajowego w orzecznictwie sądowym. Kierownikiem projektu grantowego jest Prof. A. Wróbel
 • Dr A. Sołtys – prace badawcze realizowane w ramach przygotowania do VII Konferencji ICON•S pt. „Public Law, (Dis)trust and Dissent”

Kierownik:
dr hab. Monika Szwarc, prof. INP PAN

Członkowie:
dr Monika Domańska
dr hab. Dawid Miąsik, prof. INP PAN
dr Agnieszka Sołtys

Osoby współpracujące:
Przemysław Florjanowicz-Błachut, Naczelny Sąd Administracyjny
dr Agnieszka Knade-Plaskacz, sędzia SR w Chełmnie
dr Aleksandra Sołtysińska, adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego UJ, sędzia SO w Krakowie
dr Agnieszka Wilk-Ilewicz, radca prawny, wieloletni pracownik Naczelnego Sądu Administracyjnego

Centrum Badań nad Sądowym Stosowaniem Prawa UE Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

zaprasza na wykład Profesor Niny Półtorak Sędzi Sądu Unii Europejskiej

Wpływ unijnej zasady skutecznej ochrony prawnej na prawo krajowe

16 kwietnia 2021 r., piątek, godz. 17.00-19.00


Program

 • Powitanie i wprowadzenie: dr hab. Monika Szwarc, prof. INP PAN, kierowniczka Centrum
 • Wykład: dr hab. Nina Półtorak, prof. UJ, Sędzia Sądu Unii Europejskiej
 • Dyskusja

 • Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem platformy Microsoft Teams: kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania


  Centrum Badań nad Sądowym Stosowaniem Prawa UE Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

  zaprasza na wykład

  Profesor Krystyny Kowalik-Bańczyk Sędzi Sądu Unii Europejskiej

  Skuteczna ochrona prawna w orzecznictwie Sądu UE

  18 lutego 2021 r., czwartek, godz. 17.00-19.00


  Program

  • Powitanie i wprowadzenie: dr hab. Monika Szwarc, prof. INP PAN, kierowniczka Centrum
  • Wykład: dr hab. Krystyna Kowalik-Bańczyk, prof. INP PAN, Sędzia Sądu Unii Europejskiej
  • Dyskusja

  Wykład Pani Profesor, związanej od wielu lat z Instytutem Nauk Prawnych PAN, inauguruje działalność Centrum Badań nad Sądowym Stosowaniem Prawa UE.


  Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem platformy Microsoft Teams: kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

  Poniższe zestawienie ma na celu wskazanie przykładów zastosowania zasad stosowania prawa unijnego w polskiej praktyce sądowej. Autorzy zestawienia nie dokonywali oceny, czy sposób zastosowania tych zasad wskazany w ujętych przykładach jest prawidłowy. Orzeczenia zebrane w zestawieniu mają służyć upowszechnianiu wiedzy o stosowaniu prawa unijnego w polskiej praktyce sądowej oraz jako materiał badawczy do komentarzy i analiz naukowych.

  Instytut Nauk Prawnych
  Polskiej Akademii Nauk
  ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
  00-330 Warszawa