Strona główna » Pracownicy » mgr Dominik Sybilski

mgr Dominik Sybilski

Kontakt:
tel. (22) 65-72-781
email: dominik.r.sybilski@gmail.com
dyżur: wtorki w godz. 12:00-14:00, pok. 222 (dawny 230)

Mgr nauk prawnych, asystent w Zakładzie Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również Krajową Szkołę Administracji Publicznej oraz aplikację legislacyjną przy Rządowym Centrum Legislacji. Autor publikacji z zakresu prawa dostępu do informacji publicznej i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.

Prawo dostępu do informacji i ponownego jej wykorzystywania, otwarte dane, otwarty rząd, informatyzacja, ochrona danych osobowych.

Członek Public Sector Information Group przy Komisji Europejskiej oraz Expert Group on Open Government Data przy OECD

  1. Nowelizacja ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego dostosowująca do przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, „Monitor Prawniczy” 22/2019.
  2. Ewolucja realizacji prawa dostępu do informacji publicznej – od Biuletynów Informacji Publicznej po portale otwartych danych [w:] Federczyk W. (red.), Stulecie polskiej administracji. Doświadczenia i perspektywy, Warszawa 2018.
  3. Centralne Repozytorium Informacji Publicznej jako tryb ponownego wykorzystywania informacji [w:] Opolskie studia administracyjno-prawne nr XVI/2, Opole 2018.
  4. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego a ochrona danych osobowych według ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz dyrektywy 2003/98/WE – wybrane zagadnienia „Prawo mediów elektronicznych” nr 4/2017, Warszawa 2018.
  5. Relacja dostępu do informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych na gruncie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych [w:] Nowoczesne narzędzia informatyczne w przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa, Józefów 2018.
  6. Zagadnienie jawności i dostęp do akt w postępowaniach uproszczonych w sprawach skarg, wniosków i petycji [w:] Błachucki M., Sibiga G. (red.), Skargi, wnioski i petycje – Powszechne środki ochrony prawnej, Presscom, Wrocław 2017.
  7. Ponowne wykorzystywanie w Słowenii [w:] Piskorz-Ryń A. (red.), Jawność i jej ograniczenia. Dostęp i wykorzystywanie, t. 5, Warszawa 2016.