Strona główna » Zakłady naukowe

Zakłady naukowe

Card image cap
Zakład Prawa Konstytucyjnego i Badań Europejskich

Kierownik: dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska, prof. INP PAN

Card image cap
Zakład Badania Instytucji Prawnych

Kierownik: dr Katarzyna Sękowska-Kozłowska

Card image cap
Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego

Kierownik: dr hab. Przemysław Saganek, prof. INP PAN

Card image cap
Zakład Prawa Prywatnego

Kierownik: dr hab. Paweł Podrecki, prof. INP PAN

Card image cap
Zakład Prawa Rolnego i Żywnościowego

Kierownik: prof. dr hab. Alina Jurcewicz

Card image cap
Zakład Prawa Karnego

Kierownik: dr hab. Jolanta Jakubowska-Hara, prof. INP PAN

Card image cap
Zakład Kryminologii

Kierownik: dr hab. Witold Klaus, prof. INP PAN

Card image cap
Zakład Zagadnień Prawnych Kształtowania i Ochrony Środowiska

Kierownik: dr hab. Adam Habuda, prof. INP PAN

Card image cap
Zakład Prawa Administracyjnego

Kierownik: dr hab. Grzegorz Sibiga

Card image cap
Zakład Prawa Konkurencji

Kierownik: dr hab. Grzegorz Materna, prof. INP PAN

Card image cap
Zakład Prawa Pracy

Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Wratny

Card image cap
Zakład Prawa Europejskiego

Kierownik: dr hab. Monika Szwarc, prof. INP PAN

Card image cap
Zakład Polskiego i Europejskiego Prawa Własności Przemysłowej

Kierownik: dr hab. Helena Żakowska-Henzler, prof. INP PAN