The concept of crimes against humanity in international criminal law – Michał Jan Filipek


The Institute of Legal Sciences of the Polish Academy of Sciences has published another monograph from the series ‘Legal Studies: A monograph series by the Institute of Legal Sciences of the Polish Academy of Sciences’: a monograph by Dr Michał Jan Filipek, entitled The concept of crimes against humanity in international criminal law.

From the publisher’s reviews:

‘The author conducted a very broad analysis, without limiting himself only to the provisions of the Rome Statute, but also taking into account the historical roots; he incorporated the work of the International Law Commission, the statutes of ad hoc tribunals and hybrid tribunals. As a result, the book is an insightful study on the evolution of the concept of “crimes against humanity” in the Statute of the International Criminal Court. The author showed an abundance of conditions that influenced the emergence of the legal definition of a crime against humanity, thus constituting its broadest reference.’

Dr hab. Elżbieta Karska, Prof. of UKSW

‘The dissertation is a thorough and comprehensive … study of the concept of crimes against humanity in view of the Rome Statute of the International Criminal Court. The work shows praiseworthy commitment to research. … The content of the dissertation demonstrates the author’s proficient knowledge of the issues in question, as well as his general theoretical knowledge of international law, especially international criminal law and international protection of human rights, as well as criminal law theory.’

Dr hab. Michał Balcerzak, Prof. of UMK


Autor: Michał Jan Filipek
Recenzje: dr hab. Michał Balcerzak, prof. UMK, dr hab. Elżbieta Karska, prof. UKSW
Seria wydawnicza: Rozprawy Prawnicze. Seria monograficzna INP PAN
ISBN: 978-83-66300-11-8 (książka)
e-ISBN: 978-83-66300-12-5 (ebook)
DOI: 10.5281/zenodo.3754262
Ilość stron: 429

Zamówienie można składać na:

cin@inp.pan.pl
wydawnictwo@inp.pan.pl

Cena: 231 zł brutto

W zamówieniu prosimy podać tytuł książek oraz liczbę egzemplarzy. Dziękujemy za zainteresowanie naszymi publikacjami.
Proszę podać pełen adres do wysyłki/ w przypadku zamówienia ebooków proszę podać adres, jaki należy umieścić na fakturze, wystawianej dla zamówienia