Wybrane publikacje pracowników i doktorantów INP PAN

Prezentujemy wybrane, najbardziej istotne dla rozwoju nauk prawnych publikacje pracowników Instytutu wydane w ostatnich latach poza Wydawnictwem Instytutowym.

Zachęcamy do skorzystania z publikacji w czytelni INP PAN.