From Reception to Integration of Asylum Seekers and Refugees in Poland

W wydawnictwie Routledge ukazała się właśnie monoografia pt. „From Reception to Integration of Asylum Seekers and Refugees in Poland” Karoliny Sobczak-Szelc, Marty Pachockiej, Konrada Pędziwiatra, Justyny Szałańskiej, i Moniki Szuleckiej. Książka dostępna jest w Open Access.

Monografia dotyczy problematyki statusu prawnego uchodźców w Polsce. Rzuca światło na złożone doświadczenia uchodźców i osób ubiegających się o azyl i w Polsce, na tle otwarcie antymigracyjnych, populistycznych narracji politycznych i silnego sprzeciwu wobec polityki migracyjnej Unii Europejskiej w okresie kryzysu humanitarnego.

Poprzez wielowymiarową analizę autorzy monografii zwracają uwagę na procesy przyjmowania i integracji migrantów przymusowych w kluczowym kraju granicznym UE, który przeszedł szybką zmianę statusu migracyjnego z kraju tranzytowego na kraj przyjmujący.

Książka stanowi przegląd bogatego materiału jakościowego pochodzącego z wywiadów przeprowadzonych z migrantami przymusowymi o różnym statusie prawnym oraz z ekspertami administracji publicznej szczebla centralnego i lokalnego, organizacji pozarządowych i innych instytucji zaangażowanych w zarządzanie migracjami w Polsce. Autorzy omawiają zarówno możliwości, jak i ograniczenia adaptacji przymusowych migrantów w wymiarze społecznym, ekonomicznym i politycznym, a także zwracają uwagę na dostęp do opieki zdrowotnej, edukacji, rynku pracy i pomocy społecznej.

Książka stanowi interesująca lekturę nie tylko dla badaczy prawnych i kryminologicznych aspektów migracji przymusowych, ale także dla decydentów i praktyków zajmujących się badaniami nad migracją i azylem, polityką społeczną, polityką publiczną, stosunkami międzynarodowymi, studiami nad UE/integracją europejską, prawem, ekonomią i socjologią.


Wydawca: Routledge
Autorzy: Karolina Sobczak-Szelc, Marta Pachocka, Konrad Pędziwiatr, Justyna Szałańska, Monika Szulecka
Wydanie: 2022
ISBN: 9781003196327
DOI: 10.4324/9781003196327

Ilość stron: 256
Publikacja dostępna w Bibliotece INP PAN:


Zobacz inne książki wydane przez Monikę Szulecką, dostępne w Wydawnictwie INP PAN:

Po co nam kryminologia? Księga Jubileuszowa Profesor Ireny Rzeplińskiej
Więcej informacji

Karierowicze kryminalni? Aktywność przestępcza w dalszych losach nieletnich
Więcej informacji