Studia podyplomowe

PIB2
POK2024
PlayPause
previous arrow
next arrow
 

Instytut Nauk Prawnych PAN prowadzi studia podyplomowe przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych. Od wielu lat Instytut przykłada szczególną wagę do kwestii edukacyjnych jako swojej misji służenia społeczeństwu i statutowego obowiązku kształcenia i pomnażania wiedzy i umiejętności kadry naukowej oraz kwalifikacji przedstawicieli szeroko pojętego otoczenia społeczno-gospodarczego.

Studia podyplomowe prowadzone w INP PAN są propozycją dla osób, które chcą się doskonalić zawodowo i naukowo, poszerzać horyzonty, aktualizować wiedzę, ale również dla tych, którzy planują poszerzenie swoich umiejętności, czy nabycie nowych kwalifikacji zawodowych, by spełnić oczekiwania rynku. Programy wszystkich kierunków studiów w ofercie Instytutu są dostosowane do potrzeb rynku pracy i w istotny sposób podnoszą kwalifikacje pracowników zarówno w administracji publicznej jak i sektorze prywatnym.

Wybór studiów podyplomowych w Instytucie Nauk Prawnych PAN to gwarancja jakości kształcenia, jaką zapewnia wykwalifikowana kadra naukowa, znakomici badacze i praktycy, cieszący się niepodważalnym autorytetem w swoich specjalizacjach oraz bogata infrastruktura badawcza i dydaktyczna Instytutu. Zajęcia odbywają się w formie hybrydowej.

Zapraszamy do zapoznania się z kierunkami studiów podyplomowych prowadzonych w Instytucie Nauk Prawnych PAN.

 
Prawo Antykorupcyjne

Rekrutacja otwarta

 
Prawo Inwestycyjno-Budowlane

Rekrutacja otwarta

 
Prawo Konkurencji

Rekrutacja zakończona

 
Prawo Medyczne

Rekrutacja zakończona

 
Prawo Nowych Technologii

Rekrutacja zakończona

 
Prawo Ochrony Konsumentów

Rekrutacja otwarta.

 
Zamówienia Publiczne

Rekrutacja zakończona