Administracja


Grażyna Mormol – Główny księgowy
tel.: 22 657 28 75
e-mail: g.mormol@inp.pan.pl
pokój 205, II p.

Bogumiła Pałka – Z-ca Głównego Księgowego
tel.: 22 657 28 75
e-mail: b.palka@inp.pan.pl
pokój 205, II p.

Marzena Czyżyk – Specjalista ds. finansowo-księgowych (urlop)
tel.: 22 657 28 75
e-mail: m.krzyczkowska@inp.pan.pl
pokój 205, II p.

Iwona Kalisz-Deorocka Specjalista ds. kadr i płac
tel.: 22 657 27 95
e-mail: i.kalisz@inp.pan.pl
pokój 219, II p.

Karol Bieńkowski – Koordynator sekcji projektów
tel.: 22 657 27 29
e-mail: projekty@inp.pan.pl ; k.bienkowski@inp.pan.pl
pokój 218, II p.

Aleksandra Grządka – Koordynator ds. projektów
tel.: 22 657 27 29
e-mail: projekty@inp.pan.pl ; a.grzadka@inp.pan.pl
pokój 218, II p.

Magda Kozłowska – Specjalista ds. projektów i zamówień publicznych
tel.: 22 657 27 44
e-mail: m.kozlowska@inp.pan.pl
pokój 213, II p.

Marianna Lizner – Sekretarz studiów doktoranckich
tel.: 22 657 27 44
e-mail: doktorant@inp.pan.pl
pokój 213, II p.

Lila Chodakowska – Sekretarz studiów podyplomowych
tel. kom.: 699 859 153
e-mail: l.chodakowska@inp.pan.pl
pokój 272, II p.

Paulina Ochman – Sekretarz studiów podyplomowych i doktoranckich
tel. kom.: 699 856 879
e-mail: p.ochman@inp.pan.pl
pokój 272, II p.

Grażyna Khouri-Costantin – Specjalista ds. awansów naukowych
tel.: 22 657 27 75
e-mail: awanse@inp.pan.pl
pokój 214, II p.

Administrator strony internetowej, BIP, mediów społecznościowych
www@inp.pan.pl; helpdesk@inp.pan.pl; socialmedia@inp.pan.pl
pokój 326, III p.

Archiwum Zakładowe
cin@inp.pan.pl
pokój 02/03, -I p.

Biblioteka
cin@inp.pan.pl
pokój 326, III p.

Zespół Polskiej Bibliografii Prawniczej
epbp@inp.pan.pl
pokój 326, III p.

Wydawnictwo
e-mail: wydawnictwo@inp.pan.pl; czasopisma@inp.pan.pl
tel. 793 876 193
pokój 322, III p.

Ze względu na trwające roboty budowlane w pomieszczeniach INP PAN na III piętrze Pałacu Staszica, możliwy jest wyłącznie kontakt mailowy.