Inwestycje finansowane z środków budżetowych państwa

Inwestycja budowlana Modernizacja magazynu bibliotecznego
Dofinasowanie dotacja celowa inwestycyjna Ministra Edukacji i Nauki związane z działalnością naukową
Umowa nr 7108/IB/SP/2020 z 30 lipca 2020 r. z aneksami
Termin realizacji 2020 – 2023
Wartość inwestycji 395 783,57 zł (na dzień 31 grudnia 2022 r.)
Wartość dofinansowania 280 866,69 zł
Inwestycja budowlana Pracownia naukowa INP PAN – usunięcie szkód powstałych wskutek przeciekania dachu Pałacu Staszica
Dofinasowanie dotacja celowa inwestycyjna Ministra Edukacji i Nauki związane z działalnością naukową
Umowa nr 7265/IB/SP/2021 z 20 października 2021 r. z aneksami
Termin realizacji 2021 – 2023
Wartość inwestycji 277 677,92 zł (na dzień 31 grudnia 2022 r.)
Wartość dofinansowania 276 995,50 zł
Inwestycja budowlana Adaptacja (przebudowa) pomieszczeń na potrzeby dostępnej architektonicznie czytelni INP PAN
Dofinasowanie dotacja celowa inwestycyjna Ministra Edukacji i Nauki związane z działalnością naukową
Umowa nr 7406/IB/SP/2023 z 34 sierpnia 2020 r. z aneksem nr 1
Termin realizacji 2023 – 2025
Wartość inwestycji 875 983,53 zł
Wartość dofinansowania 865 649,45 zł