Inwestycje finansowane z środków budżetowych państwa

Inwestycja budowlana Modernizacja magazynu bibliotecznego
Dofinasowanie dotacja celowa inwestycyjna Ministra Edukacji i Nauki związane z działalnością naukową
Umowa nr 7108/IB/SP/2020 z 30 lipca 2020 r. z aneksami
Termin realizacji 2020 – 2023
Wartość inwestycji 395 783,57 zł (na dzień 31 grudnia 2022 r.)
Wartość dofinansowania 280 866,69 zł
Inwestycja budowlana Pracownia naukowa INP PAN – usunięcie szkód powstałych wskutek przeciekania dachu Pałacu Staszica
Dofinasowanie dotacja celowa inwestycyjna Ministra Edukacji i Nauki związane z działalnością naukową
Umowa nr 7265/IB/SP/2021 z 20 października 2021 r. z aneksami
Termin realizacji 2021 – 2023
Wartość inwestycji 277 677,92 zł (na dzień 31 grudnia 2022 r.)
Wartość dofinansowania 276 995,50 zł