Biblioteka


Szanowni Państwo,

Aktualnie, ze względu na stan techniczny pomieszczeń biblioteki po zalaniu w ubiegłym roku nie ma możliwości korzystania z księgozbioru biblioteki. Egzemplarze książek i czasopism zostały spakowane na czas planowanych robót – w katalogu bibliotecznym została zablokowana możliwość ich zamawiania. Możliwy jest dostęp jedynie do najnowszych pozycji (zasób od nr-u sygn. 51 000), przechowywanych w magazynie wyłączonym z zakresu robót budowalnych.

Możliwość korzystania z zasobów biblioteki zostanie przywrócona po wykonaniu robót buodwlanych (I/II kwartał 2023 r.).


Biblioteka Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk jest specjalistyczną biblioteką naukową gromadzącą literaturę prawniczą oraz, w węższym zakresie, z dziedziny nauk politycznych i społecznych. Gromadzone są wydawnictwa z zakresu prawa cywilnego i karnego, zbiory dotyczące prawa międzynarodowego publicznego i prywatnego, prawa europejskiego, prawa własności intelektualnej, prawa konkurencji, prawa ochrony środowiska, międzynarodowego arbitrażu gospodarczego i inne.

Biblioteka posiada cenne zbiory dokumentów międzynarodowych, roczniki prawa europejskiego i międzynarodowego, zbiór zagranicznych kodeksów z komentarzami oraz zbiór konstytucji państw obcych. W Bibliotece istnieje także specjalistyczny zasób piśmiennictwa z zakresu kryminologii.

Aktualnie zbiory wydawnictw zwartych liczą ok. 46 tys. woluminów druków zwartych (książek). Na szczególną uwagę zasługuje unikany w tej części Europy, bogaty zbiór czasopism liczący 300 tytułów, z czego około 200 to czasopisma zagraniczne, w tym ponad 60 to jedyne tytuły w kraju.

W czytelni można skorzystać z bezprzewodowego Internetu.

Osoby niebędące pracownikami INP PAN mogą korzystać ze zbiorów Biblioteki INP PAN wyłącznie w czytelni, po uzyskaniu zgody Dyrekcji INP PAN. W tym celu należy wypełnić dostępny na stronie internetowej INP PAN wniosek o zgodę na korzystanie ze zbiorów bibliotecznych i własnoręcznie podpisany złożyć w Bibliotece INP PAN lub zeskanować i przesłać na adres cin@inp.pan.pl.

Pliki do pobrania

Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
III piętro, pok. 322
e-mail: cin@inp.pan.pl
Kontakt możliwy wyłącznie drogą mailową.

Więcej informacji, już wkrótce.