Strona główna » Biblioteka

Biblioteka


Ze względu na ograniczenia sanitarno-epidemiologiczne czytelnia Instytutu Nauk Prawnych PAN pozostaje nieczynna. Zachęcamy do korzystania z usług informacyjnych i reprograficznych Biblioteki INP PAN

W czytelni można skorzystać z bezprzewodowego Internetu.

Biblioteka Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk jest specjalistyczną biblioteką naukową gromadzącą literaturę prawniczą oraz, w węższym zakresie, z dziedziny nauk politycznych i społecznych. Gromadzone są wydawnictwa z zakresu prawa cywilnego i karnego, zbiory dotyczące prawa międzynarodowego publicznego i prywatnego, prawa europejskiego, prawa własności intelektualnej, prawa konkurencji, prawa ochrony środowiska, międzynarodowego arbitrażu gospodarczego i inne.

Biblioteka posiada cenne zbiory dokumentów międzynarodowych, roczniki prawa europejskiego i międzynarodowego, zbiór zagranicznych kodeksów z komentarzami oraz zbiór konstytucji państw obcych. W Bibliotece istnieje także specjalistyczny zasób piśmiennictwa z zakresu kryminologii.

Aktualnie zbiory wydawnictw zwartych liczą ok. 50 tys. woluminów. Na szczególną uwagę zasługuje zbiór czasopism liczący 300 bieżących tytułów czasopism, z czego około 200 to czasopisma zagraniczne, w tym ponad 60 to jedyne tytuły w kraju.

Osoby niebędące pracownikami INP PAN mogą korzystać ze zbiorów Biblioteki INP PAN wyłącznie w czytelni, po uzyskaniu zgody Dyrekcji INP PAN. W tym celu należy wypełnić dostępny na stronie internetowej INP PAN wniosek o zgodę na korzystanie ze zbiorów bibliotecznych i własnoręcznie podpisany złożyć w Bibliotece INP PAN lub zeskanować i przesłać na adres cin@inp.pan.pl.

Pliki do pobrania

Regulamin biblioteki Wniosek o zgodę na korzystanie Czasopisma prawnicze z baz Cennik usług informacyjnych i reprograficznych

Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
III piętro, pok. 322
biblioteka tel.: (22) 65-72-738
czytelnia tel.: (22) 65-72-953
e-mail: cin@inp.pan.pl

Więcej informacji, już wkrótce.