Plan Równości Płci Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk na lata 2022-2027

Wprowadzony zarządzeniem Dyrekcji Instytutu Nauk Prawnych PAN Plan Równości Płci (Gender Equality Plan) koncentruje się na najważniejszych obszarach zdefiniowanych przez Komisję Europejską.

Dokument powstał w rezultacie analiz przeprowadzonych w INP PAN w sierpniu 2022 roku. Nadrzędnym celem strategii na lata 2022-2027, prezentowanej w dokumencie jest poprawienie warunków sprzyjających równości płci w INP PAN.

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk jest miejscem przyjaznym dla pracy zawodowej i rozwoju naukowego dla przedstawicieli obu płci. Wskazuje na to ocena pozytywna ocena atmosfery pracy w INP a także to, że badani pracownicy i pracownice INP postrzegają swoje miejsce pracy jako przyjazne dla rozwoju kariery przedstawicieli obu płci.


Z dokumentem można zapoznać się pod linkiem.