Rada Naukowa

PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ

prof. dr hab. Alina Jurcewicz


ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO RADY

dr hab. Adam Habuda, prof. INP PAN

prof. dr hab. Monika Szwarc


SEKRETARZ

dr Agnieszka SołtysSKŁAD RADY NAUKOWEJ NA KADENCJĘ 2023-2026

* – członek Rady Naukowej z wyboru


Regulamin Rady Naukowej INP PAN