Strona główna » Rada Naukowa

Rada Naukowa

PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ

prof. dr hab. Alina Jurcewicz

ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO RADY

dr hab. Adam Habuda, prof. INP PAN
dr hab. Monika Szwarc, prof. INP PAN

SEKRETARZ

dr Agnieszka Sołtys

CZŁONKOWIE


Regulamin Rady Naukowej INP PAN