Strona główna » Działania finansowane z środków budżetowych państwa

Działania finansowane z środków budżetowych państwa


Projekt Global Legal Information
Grantodawca Ministerstwo Edukacji i Nauki
Umowa nr NdS/529885/2021/2021 z 15 grudnia 2021 r.
Termin realizacji: 15 grudnia 2021 r. do 14 grudnia 2023 r.
Wartość projektu: 1 654 147,05 zł
Projekt Aktualizacja bazy e-Polskiej Bibliografii Prawniczej
Grantodawca Ministerstwo Edukacji i Nauki
Umowa nr NdS/545490/2022/2022 z 20 lipca 2022 r.
Termin realizacji: 20 lipca 2022 r. do 19 lipca 2023 r.
Wartość projektu: 1 950 981,26 zł
Projekt Uzupełnienie archiwalnej bazy artykułów opublikowanych w „Studiach Prawniczych”
Grantodawca Ministerstwo Edukacji i Nauki
Umowa nr SONP/SP/514325/2021 z 16 grudnia 2021 r.
Termin realizacji: 1 maja 2021 r. do 30 kwietnia 2023 r.
Wartość projektu: 116 061,43 zł, w tym 100 000,00 dofinansowania MEiN
Projekt Rozwój Czasopism Naukowych – „Archiwum Kryminologii”
Grantodawca Ministerstwo Edukacji i Nauki
Umowa nr RCN/SP/0470/2021/1 z 18 grudnia 2022 r.
Konkurs Rozwój Czasopism Naukowych
Termin realizacji: 12 października 2022 r. do 11 października 2024 r.
Wartość projektu: 50 000,00 zł
Projekt Excellence in Legal Research. Promoting Polish achievements in the area of legal sciences abroad
Grantodawca Ministerstwo Edukacji i Nauki
Umowa nr 0008/DLG/2019/10 z 11 października 2019 r.
Termin realizacji: 11 października 2019 r. do 9 stycznia 2023 r.
Wartość projektu: 1 474 910,00 zł