The Influence of Globalization on the Polish Criminal Law / Celina Nowak

Projekt zakłada przetłumaczenie na język angielski (będący językiem współczesnej komunikacji naukowej w zakresie badań naukowych o istotnym znaczeniu międzynarodowym) i wydanie w modelu Open Access z maksymalnie 12 miesięcznym embargiem wydawniczym w wiodącym wydawnictwie o zasięgu globalnym zaktualizowanej wersji monografii dr hab. Celiny Nowak, prof. INP PAN pt. Wpływ procesów globalizacyjnych na polskie prawo karne (The Influence of Globalization on the Polish Criminal Law), wydanej pierwotnie w Wolters Kluwer (Warszawa 2014).

Monografia wyróżnia się na tle innych publikacji związanych tematycznie z obszarem badań poziomem naukowym i istotnym znaczeniem dla rozwoju nauki w celu wprowadzenia tych osiągnięć do obiegu międzynarodowego.

Informacje o monografii dostępne są na stronie INP PAN pod linkiem.