Zasoby informacyjne

Pracownicy Biblioteki INP PAN tworzą, rozwijają i aktualizują na bieżąco następujące zasoby informacyjne z dziedziny nauk prawnych.
Zapraszając do korzystania z nich, i informujemy że część zasobów jest dostępna wyłącznie dla autoryzowanych użytkowników lub w czytelni INP PAN.

Zasoby pełnotekstowe:

eBP e-Biblioteka Prawnicza

Repozytorium instytucjonalne INP PAN

Czasopisma INP PAN

Platforma repozytoryjno-wydawnicza czasopism publikowanych przez Wydawnictwo INP PAN

Bazy bibliograficzne i bibliograficzno-abstraktowe:

PBP w SIP LEX

Polska Bibliografia Prawnicza w SIP LEX

PBP w SIP Legalis

Polska Bibliografia Prawnicza w SIP Legalis

e-Polska Bibliografia Prawnicza (ePBP)

Baza bibliograficzno-abstraktowa tworzona i rozwijana w ramach projektu w prograie Dialog MEiN

Katalogi biblioteczne:

Katalog biblioteczny OPAC

Kompletny dla nabytków Biblioteki INP PAN od 2012 r.

Czasopisma prawnicze dostępne w subskrybowanych bazach

Wyszukiwarka tytułów czasopism w licencjonowanych bazach pełnotekstowych oraz SIP

Agregatory zasobów zewnętrznych:

Polskie czasopisma prawnicze dostępne online

Wyszukiwarka tytułów polskich czasopim prawniczych dostępnych online bez ograniczeń

Zagraniczne czasopisma prawnicze dostępne online

Wyszukiwarka tytułów zagranicznych czasopim prawniczych dostępnych online bez ograniczeń