Kontakt

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
00-330 Warszawa
tel.: 22 826 75 71, 699 859 509
e-mail: inp@inp.pan.pl
NIP 525-000-93-93
Konto bankowe: 54 1130 1017 0020 1466 1420 0002
godziny pracy dla interesariuszy zewnętrznych: 10.00-15.00

Informacja o dostępności architektonicznej.

Inspektor Ochrony Danych

e-mail: iod@inp.pan.pl

Pełnomocnik ds. zgłoszeń

e-mail: sygnalista@inp.pan.pl